Transport gjennom cellemembranen

Kompetansemål:

  1. forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar

Utstyr

  • Rødløk
  • Mikroskop
  • Dekkglass
  • Objektglass
  • Dråpeteller
  • Liten kniv
  • Pinsett
  • Mettet NaCl –løsning
  • Filterpapir

Oppgavebeskrivelse
1. Bruk kunnskapene dine om osmose og det du kan lese i boken (side 150-153) og forklar hva som skjer med cellens volum og farge når vi tilsetter mettet saltløsning.

2. Hvorfor har cellene forandret volum?

3. Gi en forklaring på hva som skjer når vi tilsetter rent vann til objektet. Hvorfor sprekker ikke cellene da?

4. Forklar hva som skjer når vi lager spekekjøtt, og når vi vanner ut klippfisk.

5. Ta bilder eller tegn preparatene.

6. Hvor tykk er cellemembranen?

7. Hva er forskjellen mellom fosfolipider og triglyserider (vanlig fett som du lærte om i naturfag)?

8. Hva kan variere i fosfolipidene ut i fra hvilke celler de omslutter?

9. Tegn opp en skisse av tverrsnittet til en cellemembran.

10. Kloroplast og mitokondrier har dobbeltmembran, hvor mange lag fosfolipider er det i en slik membran?

11. Hvilke 3 faktorer avgjør om et molekyl eller et ion får passere cellemembranen?

12. Lag en liste over andre stoffer enn fosfolipider som cellemembranen kan inneholde? Skriv en setning om hvert av stoffene.

13. Hvorfor er det helt nødvendig at det som passerer igjennom membranen blir kontrollert?

14. Studer tabellen på side 148, hvilke tre ulike typer transport gjennommembranen finnes?

15. Hva er sammenhengen mellom passivtransport og konsentrasjonen av stoffet som transporteres?

16. Hva avhenger transporthastigheten ved diffusjon av?

17. Lag en figur av fasilitet diffusjon gjennom et transportprotein med åpen port.

18. Fyll inn ordene som mangler:

19. Hvor kommer energien fra aktiv transport fra?

20. Hvordan «eksporteres/importeres» partikler som er for store for å transporteres ved aktiv transport?

21. Forklar kanaltransport i dyre og planteceller. Hva er forskjellene mellom transportkanalene hos planteceller og dyreceller?

22. I dette kapittelet møter du mange nye begrep. Fyll inn i tabellen under, fyll eventuelt inn ord du selv lurer på:

Innholdsfortegnelse
Teori og hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Begrep og forklaring

Utdrag
Begrep:
Osmose
Fosfolipider
Membranproteiner
Selektiv permeabilitet
Hydrofob
Hydrofil
Diffusjon (enkel og fasilitert)
Osmotisk trykk
Akvaporiner
Konsentrasjonsgradient
Endocytose
Eksocytose
Partikkeltransport