Innholdsfortegnelse
Fisk har gjeller:
Dyr med lunger:

Utdrag
Gjeller er utposninger av tynn hud. Alle dyr som har gjeller må leve i vann, fordi det ytterste laget i gjellene, som kalles epidermis, ikke er beskyttet av fettstoffer slik annen hud er.

Oksygenopptaket og karbondioksidutskillingen stopper hvis epidermislaget tørker ut.

Gjellene er dekket av bare ett cellelag som avgrenser dyrets blodårer fra de vandige omgivelsene, og avstanden mellom blod og vann er så liten at utvekslingen av oksygen og karbondioksid går lett ved diffusjon.

Gjellene er forgreinet i gjelleblad som gir stor overflate. Innenfor epidermislaget, er det mengder av kapillærårer.

Blodet i disse kapillærårene går motsatt vei av vannstrømmen utenfor gjellene.

Blod med lite oksygen møter vann med mye oksygen, og blod med mye karbondioksid møter vann med lite karbondioksid.

Denne utvekslingen er basert på diffusjon, og den fungerer svært effektivt.

Blodet i kapillærårene som tar opp oksygen og gir fra seg karbondioksid, går motsatt vei av vannet utenfor gjellebladene, derfor vil oksygenopptaket bli bedre når vann og blod går motsatt vei av hverandre, vi kaller dette motstrømsprinsippet.