Innledning
Det å ta opp temaet kjønn og kjønnsroller innenfor religioner, har ofte vært et tema som skaper stor debatt, og kan være et sårt tema for mange.

Hvordan er synet på kjønn og kjønnsroller i kristendommen og i islam, og hva er likt og ulikt? I denne teksten skal jeg sammenligne synet på både kjønn og kjønnsroller i religionene kristendommen og islam.

Grunnen til at jeg valgte denne problemstillingen, er fordi jeg interesserer meg for dette temaet.

For å løse problemstillingen, skal jeg først si noe om hvordan de ulike kjønnene, og kjønnsrollene blir fremstilt i hver religion. Deretter skal jeg se på hva som er likt og ulikt, og sammenligne dem.

Kristendommen er en av de største religionene i verden, og oppstod rundt år 30 i området hvor Israel ligger i dag.

Kristendommen har i dag rundt 2,2 milliarder tilhengere, og er størst i Europa og Amerika (Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen, 2019).

Hvordan kan man vite hvilket syn kristendommen har på kjønn og kjønnsroller?

Utdrag
For å si noe om kjønnsrollene, og hvilke roller og forventninger som er knytt til en mann og en kvinne, kan man her finne noen ting man nå i dag stusser på.

Homofili i forhold til kristendommen er noe som er et omdiskutert tema i dagnes samfunn.

I Bibelen står det nemlig at det å være homofil er en synd, og at homofile mennesker blir det på grunn av valgene de tar, siden Gud ikke skaper mennesker med «homofile begjær» (Riktig å si nei til homofilt ekteskap, 2015).

Derfor kan det være mange kristne som for eksempel er i mot homofilt ekteskap, som også er omdiskutert.

Her i Norge i dag er det lov for homofile par å gifte seg i kirken, og dette vedtaket ble først vedtatt i april i 2016, som i manges øyner var i seneste laget.

Kristne i dag er som sagt ikke det de en gang var, og dette er positivt for kjønnsrollene, med tanke på homofile, og kvinners rettigheter (Likekjønnet ekteskap i Norge, 2021).

Et tema som har blitt satt stort fokus på de siste årene er homoterapi, som er en slags terapi som brukes på homofile mennesker.

Serien «Homoterapi» som ble publisert i 2019, er en serie som tar for seg hvordan såkalte homoterapauter utfører homoterapi.

I serien fikk man også et innblikk i noen menneskers liv, og hvordan de hadde blitt utsatt for tvunget homoterapi.