Innholdsfortegnelse
Insekter har et åpent sirkulasjonssystem:
Leddmarken har et lukket, enkelt sirkulasjonssystem:
Fisk har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem:
Fugler og pattedyr har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem:

Utdrag
Insekter har et åpent sirkulasjonssystem hvor blodet forlater hjertet og spres innimellom muskler og vev i kroppen.

Det samles så til vener igjen og returnerer tilbake til hjertet.

Noen insekttyper kan ha flere hjerter, det gjelder for eksempel myggen, som har flere hjerter etter hverandre på ryggsiden – men vanligvis har de bare ett hjerte.

Dyret må være mye i bevegelse, og konstant spenne og slappe av musklene for å kunne presse blodet over i vener.

Selv om insekter har blod, er ikke dette så viktig for transporten av karbondioksid og oksygen fra og til cellene da de har et eget gassutvekslingssystem for det.

Leddmarken har et lukket, enkelt sirkulasjonssystem: Meitemarken er en leddmark. Den har mange indre organer som behøver transport av gasser, avfall og næring, men er for stort i tverrsnitt til at diffusjon fra overflaten til de innerste cellene er mulig.

Meitemarken har derfor utviklet et lukket, enkelt sirkulasjonssystem. Blodet pumpes fremover i ryggåren.

I framenden av meitemarken forbindes ryggåren med bukåren, hvor blodet renner nedover, ikke ved hjelp av noen muskler, men på grunn av trykket fra ryggåren.

I resten av kroppen forgreines blodet i kapillærårer og går til de forskjellige organene i hvert ledd. Fisk har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem:

Hos fisk, pumpes blodet ut av hjertet gjennom arterien og går da videre til gassutvekslingsorganet, som er dens gjeller. Her tas det opp oksygen og skilles ut karbondioksid.

Det oksygenrike blodet ledes så ut i kroppen, der cellene tar opp oksygen og gir fra seg karbondioksid.

Blodet transporteres fra vener i kroppen tilbake til hjertets forkammer. Fisker er vekselvarme og har ikke behov for mye oksygen til forbrenningen i cellene, derfor trenger de ikke så mye oksygen.