Sirkulasjonssystemet hos ulike dyr | Biologi

Innholdsfortegnelse
Insekter har et åpent sirkulasjonssystem:
Leddmarken har et lukket, enkelt sirkulasjonssystem:
Fisk har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem:
Fugler og pattedyr har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem:

Utdrag
Insekter har et åpent sirkulasjonssystem hvor blodet forlater hjertet og spres innimellom muskler og vev i kroppen.

Det samles så til vener igjen og returnerer tilbake til hjertet. Noen insekttyper kan ha flere hjerter, det gjelder for eksempel myggen, som har flere hjerter etter hverandre på ryggsiden – men vanligvis har de bare ett hjerte.

Dyret må være mye i bevegelse, og konstant spenne og slappe av musklene for å kunne presse blodet over i vener. Selv om insekter har blod, er ikke dette så viktig for transporten av karbondioksid og oksygen fra og til cellene da de har et eget gassutvekslingssystem for det.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå