Innledning
Sirkulasjonssystemet bringer næring og oksygen til cellene og karbondioksid og andre avfallsstoffer fra cellene.

Encellete dyr og flercellete enkle dyr har ikke sirkulasjonssystem.

Vi ser en utvikling fra åpent til lukket sirkulasjonssystem, fra enkelt til dobbelt kretsløp og fra ett til fire kammer i hjertet.

Utdrag
Encellete dyr og flercellete enkle dyr har ikke sirkulasjonssystem.

Hos dem foregår all transporten inn og ut av cellen direkte gjennom membranen via aktiv eller passiv transport.

Sirkulasjonen av næring, gasser og avfall inni cellen foregår ved diffusjon.

Hos dyr med større kroppsvolum, er avstanden for stor fra de ytterste til de innerste cellene til at transporten mellom dem kan skje ved diffusjon, derfor har disse dyr et eget sirkulasjonssystem.

Vi ser en utvikling fra dyr med lite til stort kroppsvolum. Dyra som har for stor avstand fra overflaten til de indre organene, må ha et skikkelig sirkulasjonssystem for å kunne gi alle celler nærings- og oksygentilgang.

For dyr med sirkulasjonssystem, skiller vi mellom et åpent og lukket sirkulasjonssystem.

I et åpent sirkulasjonssystem, pumpes blodet ut av hjertet gjennom en arterie, blander seg så med vevsvæsken innimellom cellene ute i vevet hos dyret, for så å samle seg igjen i blodårer, vener, og transporteres tilbake til hjertet.

Blodet transporteres tilbake ved bruk av muskler, altså fungerer musklene som en slags pumpe.

Altså blandes blodet med vevsvæske, og slikt blod kalles for hemolymfe. I et lukket sirkulasjonssystem, pumpes blodet ut av hjertet gjennom en arterie.

Det forgreiner seg så til kapillærårer som går i hele kroppen, og samles så igjen til blodårer, vener etterpå, og returnerer tilbake til hjertet.

Til forskjell fra i et åpent sirkulasjonssystem, er altså blodet ikke i kontakt med vevsvæsken.

Fordelen med et lukket sirkulasjonssystem, er at dyret kan sende mer blod til et organ eller organsystem hvis det trengs, akkurat når det trengs.