Innledning
Hva skjer egentlig i kroppen? Hva får blodet til å pumpe? Hva er sirkulasjonssystemet og hvordan fungerer det?

Alt dette og mye mer skal du få svar på i denne teksten. Vi skal fokusere på oppgavene til sirkulasjonssystemet og hvorfor det er så viktig.

Sirkulasjonssystemet har 6 viktige hovedoppgaver; transportere næringsstoffer og avfallsstoffer, transportere o2 og co2, transportere varme, transportere hormoner, stoppe blødninger og å beskytte mot infeksjoner.

Innholdsfortegnelse
Hjertefrekvens og minuttvolum
Puls
Transport av oksygen og karbondioksid
Kapillærene
Arterier, kapillær og vener
Blodoverføring
Hjerteinfarkt?
Angina Pectoris
Kolesterol eller hjerte- og karsykdommer?
Livsstilssykdommer
KILDER:

Utdrag
7Arterier kalles alle de store blodårene som fører blodet fra hjertet og ut i kroppen.

Arterier er elastiske årer med et tykkere lag glatt muskulatur i veggen.

Det gjør at årene trekke seg sammen og utvide seg når hjertet pumper ut blod.

Arteriene utsette for høyest trykk når hjertet pumper blod ut gjennom dem.

Pumpeslaget føles da som puls. Aorta er den største arterien og går ut fra hjertet.

Den forgreiner seg ut i hele kroppen der de blir tynne små årer som kalles arterioler. Arteriolene forgreiner seg til enda mindre årer som heter kapillærer.

Kapillærene er de aller minste og tynneste blodårene, og det er der gassutvekslingen skjer. Veggen i kapillærene består av kun ett cellelag.

Derfor kan gasser som o2 og co2, væsker og noen andre små molekyler passere gjennom veggen. Kapillærene ligger tett inntil alle cellene i kroppen.

Det er bare mellom kapillærene og cellene at utveksling av gasser, næringsstoffer og avfallsstoffer foregår.

Fra kapillærene går blodet videre først i venyler (tynne, små vener) så i vener.

6 Blodet strømmer veldig sakte gjennom kapillærårene, og avstanden mellom en celle og nærmeste kapillære er kort.

Dette gjør at det kan foregå en omfattende stoffutveksling mellom kapillærene og cellene ved diffusjon.

Vener er blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. Veggene i venene er tynne og har mindre glatt muskulatur enn arteriene.

Venene har større diameter enn tilsvarende arteriene, og trykket blir lavere når hulrommet blir større.

Arterioler er arterier som leder blodet inn til organene.

---

8 Vi må ha blod for å leve og det finnes ikke noe som kan erstatte blod.

Selv ikke moderne og avansert teknologi kan lage kunstig blod, det må komme fra en person.

Mange pasienter må ha blodoverføring og vil ikke overleve uten, er de avhengige av blodgivere. Blod har ikke lang holdbarhet, så blodbankene må ha påfyll hele tiden.

Første gangen du møter på Blodbanken må du fylle ut et langt skjema om deg selv, sykdommer, medisiner, sykdoms historikk og mye mer

og de ansatte vil ha en fast samtale med deg for å fortelle og forklare hvordan det foregår og forskjellige forhåndsregler du burde ta.

Etter alt dette vil de ta blodprøver for å sjekke eventuelle sykdommer eller infeksjoner, de kontrollerer også blodtrykk og puls før hver tapping.

For å donere blod må du være mellom 18 og 60 år, føle deg helt frisk, veie over 50 kg og ikke være i risikogruppen for noen sykdommer.