Fremstilling av ulike alkaner

Utdrag
Lavere kokepunkt enn forbindelser med tilsvarende molekylmasse, skyldes de svake tiltrekningskreftene mellom alkanmolekylene.

- Kokepunktet øker utover i den homologe serien fordi kreftene mellom alkanmolekylene blir sterkere.

- Kokepunktet avtar med økt forgreining, fordi forgreinede alkanmolekyler har mindre overflate enn ugrenede alkanmolekyler, dermed er kokepunktet lavere.

- Alkaner er lite løselige i vann fordi de er upolare molekyler mens vannmolekylene er polare, dermed er alkanene hydrofobe, det vil si at de «skyr» vann. Dessuten må flere hydrogenbindinger mellom vannmolekylene brytes for å gi plass til de større alkanmolekylene.

- Er lite reaktive, men brenner. De brenner først ved 400-500 celsiusgrader. Ved full forbrenning dannes det karbondioksid og vann. Ved ufullstendig forbrenning, for eksempel på grunn av begrenset tilgang på oksygen, så slippes det ut blant annet sot (C), kullos (CO, også kalt karbonmonoksid), tjæreprodukter og delvis forbrente hydrokarboner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå