Innledning
Da boken til Marte Michelet Hva visste hjemmefronten? ble gitt ut i 2018, startet en debatt rundt hva som faktisk skjedde med jødene i Norge under den andre verdenskrigen.

Michelet har i mange år lett i gamle arkiver og materialer, og hennes funn om andre verdenskrig samsvarte ikke med de etablerte sannhetene.

Et viktig funn Michelet skriver om, er at Gunnar Sønsteby hadde blitt varslet om jødedeportasjonen flere måneder før den fant sted.

Gunnar Sønsteby er en av Norges mest dedikerte borgere, og det norske statspolitiet skulle hente ut jøder mellom 22-23 oktober 1942, og han har innrømmet at han visste det.

Innholdsfortegnelse
Okkupasjonen kort fortalt
Heltehistorier
Kilder:

Utdrag
Ved krigens slutt sto et stort flertall som følte de representerte den norske nasjonen, mot et mindretall som av flertallet ble oppfattet som unasjonale (Grimnes mfl., 2008, s. 298).

De som hadde støttet den tyske siden under krigen fikk fatale konsekvenser. Blant annet ble Quisling og to av hans ministre henrettet

flere jenter som hadde hatt tyske kjærester ble fengslet eller internert og mange barn som enten hadde hatt foreldre som var medlem av NS eller barn som hadde en norsk mor og tysk far ble mobbet eller utstøtt (Grimnes mfl., 2008, s. 298).

Frigjøringsdagen 8. mai 1945 ble sett på som et betydningsfullt øyeblikk i norsk historie etter fem smertefulle år med okkupasjon.

---

Gunnar Sønsteby var lederen av Oslogjengen, som er navnet på Milorgs aksjonsgruppe i Oslo. Sønsteby ledet enheten med ti medlemmer i årene 1944-1945 (Kraglund 2017).

Den militære motstandsbevegelsen kjempet for Norge mot tyskerne under krigen og oppnådde blant annet sabotasjen av Arbeidskontoret 19. mai 1944

sprengningen av registreringsutstyr til Arbeidstjenesten 3. og 6. juni 1944 og sprengningen av NSBs administrasjonskontor 14. mars 1945 (Kraglund 2018).

To andre viktige motstandsmenn i Norge, som også var medlem av Oslogjengen, var Max Manus og Gregers Gram.

De var med på en rekke dristige sabotasjeaksjoner. Manus ledet operasjonen da det tyske skipet DS Donau ble senket i Oslofjorden.

På dette skipet hadde bare to år tidligere 532 norske jøder blitt fraktet til Tyskland i forbindelse med Holocaust (Sebak 2018).

En av hovedgrunnene til at nordmenn kan ha et romantisert bilde av den norske krigsmotstanden er at den informasjonen som har vært tilgjengelig ikke har vist den egentlige sannheten av krigsheltene.