Sentrale årsaker bak utbruddet av andre verdenskrig | Oppgave

Innledning
Etter første verdenskrig fikk folket kjenne på konsekvensene av en moderne krig, med store og omfattende konsekvenser i veldig mange land.

Dermed var det mange som hadde forhåpninger om en fredelig tid etter krigens avslutning, men det tok ikke mange år før kom en ny krig, som endte i enda større skader enn den første verdenskrigen.

Da kan man spørre seg om hvorfor ikke styresmaktene ikke tok lærdom av krigens brutale føler, og hvilke andre årsaker som kunne være store nok til at en ny verdenskrig fant sted.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Ideologier
Stormaktspolitikk
Versailles-trakten
Misnøye og frustrasjon
Børskrakket
Forsoningspolitikk
Ikke-angrepspakten
Avslutning
Kildeliste:

Utdrag
Ved aksemaktenes tap under første verdenskrig, var det Tyskland som ble sittende med det aller meste av konsekvenser.

De ble satt som ansvarlig for krigen og måtte også derfor konpansere etter det. Under Versailles-traktaten ble Tyskland tvunget til å godta svært strenge fredsvilkår, noe som skapte store reaksjoner.

(Saakvitne & Larsen, 2018). De måtte blant annet gi fra seg landområder, betale en ekstrem stor sum med erstatning og de ble underlagt strenge begrensninger på militær oppbygging. (Hestvik, 2020).

Tyskland var ikke de eneste som ikke var fornøyde medbestemmelsene i fredsoppgjøret. Italia og Japan hørte også til de misfornøyde, siden fredsoppgjøret ikke hadde tilfredsstilt deres ønsker om landområder.

Versailles-trakten oppdrettet også Folkeforbundet, som hadde som formål å trygge fred og sikkerhet og å utvikle samarbeidet mellom folkene.

Den ble da stiftet i 1919, og Tyskland fikk bli med i forbundet i 1926. De var ikke medlemmer i mange år før de gikk ut igjen, i 1933, blant annet på grunnlag av at forbundet nektet de å ruste opp militæret sitt.

Forbundet lyktes ikke stort med målet om å forhindre en ny krig, og det hadde ingen reel makt eller innflytelse over Tyskland i forløpet og videre inn i andre verdenskrig. (Greve, 2009)

---

Vilkårene som ble bestemt under Versailles-trakten fikk svært store konsekvenser for tyskerne, og skapte mye misnøye og frustrasjon både blant befolkningen og ledere.

De ville ha endring, og man kan se det på den måten at folket var desperate etter forandring. Det er her Hitler kommer inn i bilder, og spiller på ønsket om revansj for nederlaget.

Etter hvert fikk han stor støtte, og han lovet tyskerne ny respekt og en ny stormaktsrolle. Han var klar på at Tyskland igjen skulle bli en stormakt, og at han skulle få slutt på de ydmykende vilkårene fra Versaillesavtalen. (Saakvitne & Larsen, 2018).

Dette ble et viktig element i framveksten av nazistiske militante grupperinger. Det ga de nasjonalistiske argumenter som kunne mobilisere medlemmer og velgere. (Hestvik, 2020)

Når de fordelte landområder etter første verdenskrig tok de heller ikke så veldig mye hensyn til hvilke folkegrupper som bodde hvor.

Nye landegrenser ble trukket og som borger var det ikke stort man kunne gjøre. Dette førte nesten alltid til misnøye blant minst en folkegruppe i området, og det oppstod nasjonalitetskonflikter.

Selv om dette ikke direkte hadde en innvirkning på krigen, bidro det til generell misnøye og konflikt i perioden og sier noe om de sosiale forholdene i mange land.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå