Årsaker til 1. Verdenskrig | 6 i karakter

Innledning
Utbruddet av første verdenskrig i 1914 skyldtes en kombinasjon av årsaker som både var langsiktige og kortsiktige: militarisme, allianser, nasjonalisme, imperialisme og drapet på erkehertug Franz Ferdinand (Wikipedia, Bakgrunn til første verdenskrig, 2020).

Alliansesystemet, selv om det var en sentral provokasjon av spenning var uten tvil den faktoren som skapte en krig i en slik skala.

Første verdenskrig og slutten av den kalde krigen var to av de viktigste begivenhetene i det tjuende århundre, med enorme implikasjoner for den påfølgende utviklingen av politikk, kultur og historie i enkelte stater og i det internasjonale systemet som helhet.

Noen forskere hevder at hvis ikke første verdenskrig hadde skjedd, kunne verden ha blitt spart for bolsjevikrevolusjonen i Russland, oppveksten av Hitler og utbruddet av andre verdenskrig.

Andre hevder at hvis den kalde krigen hadde fortsatt, er det ganske lite sannsynlig at vi ville ha vært vitne til Sovjetunionens sammenbrudd og demokratisering i Øst-Europa, sammenbruddet av Jugoslavia og krigene og etnisk rensing på Balkan

Persiabukten 1990–91, og den amerikanske krigen i Irak i 2003 (Niiler, 2021). Dette er sterke påstander, og mange forskere bestrider dem, men hver involverer en spesifikk årsaks logikk, det vi kaller en «nødvendig tilstand» som artikkelen vil ta for seg.

Innholdsfortegnelse
Innledning 2
Krigens fødsel, Militarisme, Imperialisme og Nasjonalisme 3
Årsaksforklaring, nødvendige forhold og motiver bak første verdenskrig 4
Uenighet om forklaringene på 1. Verdenskrig 6
Konsekvenser og konklusjon 8

Utdrag
Vi tar først en titt på enkle tilstandsforklaringer og årsaksforklaring som spiller en nødvendig rolle i forklaringer av hendelser. For eksempel leser man ofte om historiske «kjeder» av hendelser.

Hvis vi tar denne metaforen seriøst, er hver "lenke" en nødvendig faktor: «bryt ett ledd og kjeden blir ødelagt» (Wikipedia, Kausalitet, 2021).

Man kan ikke diskutere nødvendige tilstand/motiv og årsaksforklaringer uten en analyse av tilstrekkelighet. Fortsetter vi med kjedemetaforen kan vi spørre om hvorvidt hvert ledd er tilstrekkelig.

Man kan se på den nødvendige tilstanden med et” medvirkende faktor” syn på årsakssammenheng. Denne typen årsaksforklaring sier at tilstedeværelsen av «X» bidro til forekomsten av «Y».

Dette betyr at X var en del av settet av faktorer som gjorde sannsynligheten veldig høy - for utbruddet av en bestemt hendelse; som for eksempel første verdenskrig i august 1914 (Universitetet i Oslo, 2021).

Hvis X er attentatet på erkehertug Ferdinand og Y er første verdenskrig, er det slik at første verdenskrig ikke ville ha skjedd i nærmest mulig verden der kulen som ble skutt av terroristen Gavrilo Princip ikke traff erkehertugen?

Eller ville en annen hendelse uunngåelig ha utløst den første verdenskrig? Og for å legge til, ville denne "første verdenskrig" være den samme og utfoldet seg identisk hvis den hadde skjedd i litt senere eller tidligere tid med andre årsaker bak?

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå