Årsaker til den 2. verdenskrig | Historie

Innledning
Det finnes mange grunner til at andre verdenskrig startet. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av alle disse som la grunnlaget for krigen. To av årsakene til krigen var at det var mange aggressive stater, og at Chamberlain drev med en forsoningspolitikk som slo feil.

Mitt fokus skal være på misnøyen rundt Versaillesfreden, altså krigsoppgjøret etter 1 verdenskrig. Jeg skal også fokusere på Tysklands utenrikspolitikk, opprustning og hvorfor landet trengte Hitler. En annen viktig årsak er den globale økonomiske krisen som kom i mellomkrigstiden. Den utløsende årsaken til krigen var Tysklands angrep på Polen i 1939.

Innholdsfortegnelse
Europas situasjon
Den økonomiske verdenskrisen
Tysklands valg
Konklusjon

Utdrag
Først vil jeg starte med å gjøre rede for Europas, og spesielt Tysklands forhold etter 1. verdenskrig. Fredsoppgjøret i Versailles bestod av USA, Frankrike, Storbritannia og Italia. Tyskland deltok ikke i det som skulle avgjøre deres framtid. Det de hovedsakelig kom fram til var et oppgjør som la Tyskland i stor gjeld. Tyskland fikk også skylden for krigen.

De fikk streng beskjed om å holde militæret lite og områder som Rhinland ble helt demilitarisert. Sudetland ble også tatt fra Tyskland, selv om det der var en stor tysk befolkning.

Dette førte til at Tyskland nå hadde lite økonomiske ressurser og følte seg ydmyket. I fredsoppgjøret hadde Frankrike fått mye innflytelse. De ønsket hevn over Tyskland for tidligere uoverensstemmelser og det fikk de. I 1923 mente Frankrike at Tyskland ikke betalte nok på erstatningen og krevde Ruhr-gruvene som kompensasjon for dette. Derfor okkuperte de gruvene. Dette ble kaldt Ruhr-okkupasjonen.

Arbeiderne i gruvene streiket og de ble støttet av staten med streikepenger. Dette skjøt seddelproduksjonen i været og var dråpen som fikk den tyske økonomien til å falle under. Inflasjonen var stor.

På denne tiden var Tyskland et demokrati. Beslutninger gikk sakte og regjeringen var lite handlekraftig. De trengte noen som kunne styre landet i rett retning og for å få økonomien på skinner. Landet strevde med stor arbeidsløshet og lav motivasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå