Årsaker til 2. verdenskrig | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Emne 1:
Gjør greie for sentrale årsaker til 2. verdenskrig
Rekkefølge:
- Versaillestraktaten:
- Ulike tanker om idelogiene:
- Invadering av polen/ikkeangrepspakt:

Emne 2:
Gjør greie for de viktigste vendepunktene i andre verdenskrig
- Slaget om SB, kontroll i lufta:
- Pearl Harbor:
- Angrep på Russland, bryt på ikkeangrepspakten/ Stalingrad slaget:
- Afrika:
- Italia bytter side:
- D-dagen:
- Slaget om Midway/atombombene:

Emne 3:
Gjør greie for det tyske okkupasjonsstyret i Norge under andre verdenskrig.
- OKKUPASJONSSTYRET
- NASJONAL SAMLINGEN
- NAZIFISERING
- JØDEAKSJONEN
- ØKONOMI OG DAGLIVET

Emne 4:
Fortell om den norske motstandsbevegelsen. Hvorfor bidro den til at det norske samfunnet ikke ble nazifisert?

Utdrag
Versaillestraktaten: etter første verdenskrig så var det flere land som følte de ble urettferdig behandlet. Tyskland følte de fikk altfor høye straffer.

De mistet både viktige områder og fikk en stor økonomisk gjeld til flere av seierherrene. SB og Frankrike ville at Tyskland skulle betale krigsutgiftene til de allierte på svimlende 132 milliarder gullmark.

De ville sikre seg at Tyskland ikke skulle bli en stormakt igjen. Det gjorde de ved et forbud mot å bygge opp militæret. De fikk en grense på maks 100 000 soldater, ikke mer enn 6 store krigsskip, ingen ubåter, ingen flyvåpen og krigsakademiet ble lagt ned.

Alt dette skapte misnøye og en følelse av urettferdighet som videre gir hevnlyst. Italia og følte seg krenket etter versailles-traktaten fordi de ikke fikk alle landområdene de var lovet.

Adolf Hitler hadde et mål om å skape lebensraum (leverom) for alle tysktalende av arisk rase. Han ønsket å skape «det tredje riket», et «rent» land styrt av Tyskland og nazismen

Ulike tanker om idelogiene: Kommunismen: En ideologi basert på Karl Marx sin teori om et klasseløst samfunn.

Han ønsket at staten skulle eie alt slik at det ikke var så stor forskjell mellom fattig og rik. Nazisme: Rasisme basert på at den ariske rase er overlegne og mektigere. Antisemittisme og jødehat.

---

Slaget om SB, kontroll i lufta: høsten 1940, Etter seieren over Frankrike startet tyskerne en intens luftkrig mot SB, «Battle of Britain». Dreide seg om luftherredømmet (område) over de britiske øyer.

Britene slo tilbake etter tyskerne prøvde å beherske dem og det ble ikke noe av invasjonen, i stedet så vendte tyskerne seg mot Balkan og erobret Jugoslavia og Hellas.

Pearl Harbor: 1941, Kina fikk forsyninger av USA. Det likte ikke Japan. Japan og USA kom ikke til noen enighet.

USA sluttet å selge olje til Japan, og Japan svarer med å bombe Pearl Harbor, en amerikansk marinebase. USA går inn i kriger på de alliertes side.

Samtidig som russerne satte inn sin motoffensiv ved Moskva skjedde det en del ting i Øst-Asia. USA hadde støttet Kinas side i deres krig mot Japan. Forholdet mellom Japan og USA ble stadig dårligere.

Japan planla å erobre de britiske, franske og nederlandske koloniene i Sørøst-Asia for å skaffe seg olje og andre råstoffer.

De regnet med at USA komme til å reagere og erklære krig, så de bestemte seg å få dem utav veien så de kunne erobre koloniene uten å bry seg om USA. Så den 7. desember 1941 gikk japanske fly til angrep på amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii.

Ødela hangarskip og fly og drepte mange amerikanere. Samtidig angrep japanerne de europeiske koloniene i Sørøst-Asia. Dette var den direkte årsaken til at USA gikk med i krigen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå