Årsaker til første verdenskrig – Krigen som forandret verden

Innledning
Første verdenskrig brøt ut i Europa 28.juni 1914 etter et politisk attentat i Sarajevo, tidligere Jugoslavia, nå Bosnia-Hercegovina. Gavrilo Princip var mannen bak skuddene som felte Franz Ferdinand av Østerrike-Ungarn.

Dette var den utløsende årsaken til Julikrisen og utbruddet av første verdenskrig, men krigen hadde flere bakenforliggende årsaker som hadde sitt utspring i politiske, territorielle og økonomiske konflikter mellom Europas stormakter i tiårene før 1914. (Brazier, 2020).

Blant annet var fremveksten av militarisme, imperialisme og nasjonalisme store årsaker til hvorfor krigen startet. De politiske konsekvensene ble enorme, keiserdømme falt og Europakartet måtte på mange måter tegnes opp på nytt.

Men hva var det som førte til det største blodbadet verden noen gang har sett?

Utdrag
Balkan har vært Europas urolige hjørne, og var i mange hundre år en del av det ottomanske riket. Under balkankrigene i 1912-1913 kjempet en allianse mellom Bulgaria, Serbia, Montenegro og Hellas mot ottomanene, og kastet tyrkerne nesten helt ut av Europa. (Larsen J. S., 2017).

Deretter ble det strid mellom grekere, bulgarere, serbere og albanere om hvor grensene mellom de skulle gå. Serberne lyktes i å erobre Kosovo og Makedonia, noe som gav dem økte ambisjoner.

Serbernes store mål var å få Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Slovenia med i et Stor-Serbia. Dette var en trussel mot Østerrike-Ungarn ettersom de fleste bodde i denne staten, så i 1908 tok Østerrike-Ungarn kontrollen over Bosnia-Hercegovina.

Østerrike-Ungarn fryktet at et Stor-Serbia ville gå i allianse med Russland. Russerne støttet de slaviske folkegruppene på Balkan og la vekt på den panslaviske idé, der alle slavisktalende burde søke sammen, helst under russisk ledelse.

Østerrike-Ungarn likte ikke at serberne i Bosnia-Hercegovina støttet et Stor-Serbia. Denne konflikten var en avgjørende årsak som la grunnlaget for gnisten som utløste den første verdenskrigen. (Ivar Libæk, 2008).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå