Innledning
I Europa så var det en generell ustabilitet. Dette kom jo blant annet fra denne imperialismen som skapte konflikt på 1890-1900 tallet.

Landene som var innblandet i dette var jo selvfølgelig veldig mektige, og de var redde for at noen av de andre lendene skulle få mer makt enn noen av de andre.

De fem viktigste landene ble kalt for stormaktene, og besto av Frankrike, Russland, Storbritannia, Tyskland, og Østerrike-Ungarn.

Utdrag
Ustabiliteten begynte å vokse, og ekspanderte over til Amerika og Asia. Det Ottomanske riket likte ikke at Storbritannia prøvde å ta over, og begynte å utruste seg selv mer.

Fiendtligheten her kom fra at det Ottomanske riket i seg selv begynte å bli mer ustabilt, og var et rike som inneholdt mange områder med olje, som Storbritannia så som en stor gevinst hvis de klarte å ta over.

I tillegg ville dette være en god strategisk fordel for Storbritannia å ha hvis det skulle bryte ut krig mot sentralmaktene. Derfor ble det veldig fiendtlig mot disse rikene, og verre ville det bli som tiden gikk.

Alle disse lande begynte å skape frykt for hverandre, og militærismen vokste. Teknologi begynte å bli bedre og bedre for tiden som gikk, og nytt utsyr, nye fartøy og våpen kom frem.

Når et land utrustet seg selv, svarte de andre landene med å utruste mer selv. Propaganda var for å skape frykt blant befolkningen og, og ville at folk skulle bli med i krigen for å ¨sikre at disse forferdelighetene ikke skulle skje¨.

Denne internasjonalistiske ustabiliteten går teknisk sett på hele spøkt-skjemaet. Det rammet hele verden, både teknologisk, økonomisk, sosialt, kulturelt og politisk.

Landene forsto at ustabiliteten var ute av deres hender, og å være et mektig land alene ikke var nok, de måtte finne nye løsninger.

Alliansene
De begynte å lage Allianser, som startet med Tyskland og Østerrike-Ungarn og Italia, som senere dro ut av den.

Denne alliansen ble kalt Trippelalliansen. Siden disse landene lå sentralt i Europa, så ble de kalt sentralmaktene.

De bestemte seg for å forene seg, siden de begge hadde fiender på begge sider av grensene, nemlig Frankrike og Russland