1. Verdenskrig & 2. Verdenskrig | Historie oppgave

Innholdsfortegnelse
1. Verdenskrig
Grunnleggende årsaker:

2. Verdenskrig

Utdrag
1. Verdenskrig:

Hundreåret fra Wienkongressen til 1914 var stort sett preget av fred mellom stormaktene. Bare to ganger, under Krimkrigen og i forbindelse med Tysklands samling, var noen av stormaktene i Europa i væpnet konflikt med hverandre.

Årsakene til første verdenskrig er mange. Man kan gjerne dele de inn i tre forskjellige grupper; grunnleggende, medvirkende og utløsende årsaker (de grunnleggende og medvirkende årsakene blir også̊ kalt dypereliggende årsaker.

Otto von Bismarck, tysk statsmann sa "Enhver som noen gang har sett inn i de glasserte øynene til en soldat som dør på slagmarken, vil tenke seg om før de starter en krig."

---

2.verdenskrig:

Etter første verdenskrig delte «seierherrene» ut landområder mellom seg i Versaillestraktaten. Det er alltid noen som blir misfornøyde etter slike forhandlinger.

De mest misfornøyde landene var Tyskland og Italia. Tyskland ble sett på̊ som «taperen» av krigen og fikk all skylden. Dermed mistet de også̊ en god del landområder.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå