Innledning
Imperialisme er et vanlig navn på tidsperioden på slutten av 1800-tallet og fram til første verdenskrig, hvor europeisk erobring og kolonisering av andre steder i verden var på sitt høyeste.

Denne tidsperioden var et resultat av mange forskjellige hendelser og ideer som kom fram ikke mange år tidligere, men hvilke årsaker førte til imperialismen?

Og hvilke konsekvenser hadde imperialismen for områder som ble okkupert av Europa?

Den industrielle revolusjonen hadde mange konsekvenser for samfunnet.

Utdrag
Selvfølgelig levde det jo mennesker i disse områdene som var i europeernes interesse, men det stoppet ikke nyutviklede hærer fra å meie ned all motstand med maskingevær.

Dette skapte jo bråk i Europa, særlig innad i arbeiderbevegelsen og blant sosialistiske ledere. Mange reaksjoner på denne kritikken av imperialismen fra venstresiden kom fram som forklaringer på hvorfor Europa skulle erobre så mye land og drepe så mange mennesker.

Sosialdarwinisme og raseforskning ble spredt av imperialismens forsvarere. Sosialdarwinismen er en tolkning av Darwins forskning der kampen om overlevelse blir brukt om utvikling teknologisk innad i samfunnet.

Altså, siden Europa var bedre utviklet enn resten av verden fortjente de å overleve og å «hjelpe» de underutviklede afrikanerne til å bli mer «siviliserte» ved å kolonisere de.

Raseforskning gikk for det meste ut på at den «hvite rase» var overlegen og at de andre rasene var mindre menneskelige enn de hvite, noe som tjente i å umenneskeliggjøre menneskene som ble kolonisert og ofte satt i slaveri.

Kongo ble kolonisert av flere land, men det var under Leopold den andres herredømme at kolonien er husket best, spesielt på grunn av all den umenneskelige behandlingen og slaveriet som tok sted der.

Leopold den andre var en konstitusjonell monark i Belgia. Han hadde ingen reell makt i samfunnet, men var bare en formell figur som monarkiet i Norge er i dag.

Likevel var Leopold veldig politisk aktiv, og var veldig for at Belgia skulle få sine egne kolonier. Han ønsket å eie blant annet deler av Sør-Amerika, Mosambik, Senegal, og Kongo.

Likevel var det den belgiske regjeringen som bestemte, og de var imot å opprette kolonier.

Dermed bestemte kongen for å skaffe landet selv og eie det privat, siden den belgiske regjeringen ikke ville samarbeide.

Fristaten Kongo ble da opprettet som et enevelde styrt av kong Leopold den andre.