Fattigdommen i Kongo

Innledning
Forskjellen mellom Kongo og Norge er store. Kongo lever i et lavinntektsland, mens vi her i Norge lever i et høyinntektsland. Republikken Kongo er også blant verdens mest korrupte land og mye av landets korrupsjon er knyttet til landets oljeindustri, for råolje er Kongo største eksportvare.

Oljen står for hele 92 prosent av eksportinntektene, noe som gjør landet svært sårbart dersom det blir svingninger i oljeprisen. Kongo produserer også andre varer for eksport, som for eksempel sukker, kakao og kaffe. Mineralressurser har de også, deriblant diamanter, kobolt, kobber og antal.

Utdrag
Etter at Kongo ble selvstendig i 1960, begynte dem å utvinne oljen. Særlig på 1980-tallet, begynte Kongos økonomi å heve seg med store inntekter samtidig som kunnskaps og informasjonssamfunnet begynte å utvikle seg. Det verste var at det ble også en betydelig usikkerhet på grunn av svingningene i prisen på verdensmarkedet.

Takket være disse oljeinntektene var Kongo lenge et av de bedrestilte landene i tropisk Afrika, men en borgerkrig på 1990-tallet påførte landet store skader, på infrastrukturen, men krigen rammet i liten grad den vitale oljesektoren.

Jeg tror at denne borgerkrigen har hatt mye å si for korrupsjonen i landet til i dag.

Det at folket ikke kan stole på sine høyere makter, kan være veldig truende. Kongo gikk fra å være et mellominntektsland på 1980-tallet til at cirka 70 prosent av befolkningen levde under fattigdomsgrensen videre på 1990-tallet.

Da kan vi se på situasjonen etter moderniseringsteorien. Det at fattigdommen kommer ut i fra de interne forholdene i landet. For Kongo har mange faktorer som, korrupsjon og høy gjeld.

Selv om moderniseringsteorien kan være veldig aktuelt dersom man ser på Kongo sin situasjon, men det kan også avhengighetsteorien være. Det at Kongo fortsatt har problemer etter å ha vært kolonisert, er ikke uvanlig.

Jeg syns at en stor grunn kan være at Kongo er så avhengig av andre land. For hvis de ikke kan selge sine varer og drive med internasjonal arbeidsdeling, så har de ingen inntekter å gå på.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå