Innledning
Folk i Europa har handlet med Asia veldig lenge. I Asia var det mange varer folk i Europa ville ha. Før år 1600 brukte de ofte Silkeveien fra Istanbul (Konstantinopel) i Tyrkia til Asia.

På kartet ser du Silkeveien med rød farge. Men etter år 1500 likte ikke lederne i Tyrkia at europeerne brukte denne veien.

Cirka år 1500 fant portugiseren Vasco da Gama en vei med båt rundt Afrika. Fra cirka 1600 e. Kr. dro flere og flere båter fra Europa til Asia og tilbake igjen.

De dro til India, Burma, Thailand, Indonesia og flere andre land. Europeerne tok med seg varer som krydder, te og silke.

Innholdsfortegnelse
Imperialismen.
Råvarer
Handel.
Lære Andre Folk
Afrika.
Var Imperialismen Bare Negativ for Koloniene?
Hvilke Ord Er Nye?
Sett Inn Riktig Ord I Setningene.
Imperialisme. Oppgaver.
Hvilken Forklaring Passer?
Ord-Firkant. Vi Jobber Med Ordet Imperialisme.

Utdrag
LÆRE ANDRE FOLK
Mange europeere tenkte også: «Vi i Europa har lært mye og er flinke folk. Vi er kristne også. Vi må lære folk i Asia og Afrika om kristendommen, og vi må lære dem mange andre ting også.

Vi er siviliserte (vi kan mye, forstår mye og gjør ting riktig), og folk i andre deler av verden er primitive (de har ikke lært mye, forstår lite og gjør ting på en feil måte).»

Storbritannia hadde veldig mange kolonier. Den engelske dronningen Victoria var dronning over alle områdene med oransje farge på dette kartet.

(Victoria var dronning fra 1837 til 1901.) Derfor snakker mange mennesker i disse områdene engelsk i dag også.

Britene, franskmennene og de andre imperialistiske landene bestemte alt i koloniene. De hadde også soldater i koloniene hvis noen innfødte ville gjøre opprør. Det var mange slike opprør i koloniene. Her er noen eksempler:

I 1857 gjorde indiske soldater opprør. Disse soldatene jobbet for britene i India. De indiske soldatene var muslimer og hinduer. Soldatene trodde at det var fett fra griser og kuer på geværkulene de brukte.

Det likte de ikke fordi grisen er haram (forbudt) i islam, og kua er et hellig dyr for hinduene. Soldatene gjorde opprør. Mange indiske soldater ble drept.