Fascismen, nazismen og andre verdenskrig

Innledning
Den urolige tiden fra første verdenskrig som avsluttet i 1918 til og med andre verdenskrig som startet i 1939 er kalt mellomkrigstiden. Både ententemaktene og sentralmaktene led enormt under første verdenskrig, og store endringer i det politiske, økonomiske og kulturelle landskapet fulgte fredsoppgjøret i 1919.

Store deler av verden var preget av uro, og selv de allierte landene, som hadde vunnet krigen slet med interne problemer.

Kaoset første verdenskrig hadde etterlatt seg skulle vise seg å være utslagsgivende for ny politisk tekning. I 1920-årene fikk Italia et fascistisk regime med Benito Mussolini som overhode, hvordan har det seg at partiet fikk så stor oppslutning da det var for diktatur?

I denne oppgaven skal jeg skrive om fascismen og hvilken betydning idelogien fikk for mennesker, politiske bevegelser og statsutviklingen.

Jeg skal også skrive kort om fellestrekk mellom fascismen og nazismen og hvordan historie ble brukt i politisk virksomhet av nazistene, en annen viktig idelogi på samtiden og veldig kort hvilke konsekvenser disse ideologiene fikk for andre verdenskrig.

Utdrag
Ved første verdenskrig byttet Italia side, i 1915 gikk de over fra trippelalliansen til trippelententen.

Det ble sagt at Italia vant krigen, men tapte freden og selv om de var på vinnerlaget fikk de ikke gjennomslag for krav om kolonier og landområder under forhandlingene i Versailles noe som førte til en økt bitterhet og stor misnøye i landet. Sammen med en økt bitterhet etter fredsoppgjøret var forholdene i Italia dårlige som et resultat av krigen.

Mange liv var gått tapt, økonomien var svekket og det var høy arbeidsledighet. Noe som førte til radikalisering av arbeiderklassen og flere nasjonalistiske grupperinger som spredte seg i Italia.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå