Notater om nazismen og starten på andre verdenskrig | Historie

Innholdsfortegnelse
Notater Fra Boka:
- Hovedtemaet Er Nazismen Som Ideologi Og åRsakene Til Den Andre Verdenskrig.
• Den Russiske Revolusjon Og Stalinismen

Totalitære Bevegelser:
- Begge Var Totalitære Bevegelser:

Kommunismen Og Fascismen: 232
- Russland, Italia Og Tyskland.
- Dumaen:
- Oktoberrevolusjonen:
- Mellomkrigstiden:
- Krakket På New York-Børsen:
- Den Store Depresjonen:
- De Positive Utviklingstrekkene I Vesten:
- Europa:
- Demokratiet Svekkes I Europa
- Krise Og Demokrati
- 212-213
- 148-149
- Nasjonalstaten:
- Lese Over Side 149.
- 239-245
- Fascismen:
- Ideologi:
- Nasjonalsosialismen I Tyskland:
- Det Nazistiske Regimet:
- 250-253
- Krigsutbruddet:
- Erobret Tsjekkoslovakia:
- 264-265
- Holocaust
• Norske Forhold I Mellomkrigstiden

Utdrag
Hovedtemaet er nazismen som ideologi og årsakene til den andre verdenskrig. Kunnskap om temaene den russiske revolusjon og økonomisk krise brukes i hovedsak for å forklare hovedtemaet.

• Den russiske revolusjon og stalinismen
PP: Den russiske revolusjon og Sovjetunionen
Tidslinjer: s. 143-146, 246-247, 232-238, 13 sider

Arbeiderbevegelsen ble fundamentet for sosialismen. Sosialistene så positivt på liberale reformer som kunne gi dem mer makt. Framfor alt ville de ha alminnelig stemmerett slik at de kunne gjøre seg gjeldende ved valgene.

Kjernen var noe annet enn liberale reformer: de mente at det samfunnet som var skapt under den politiske og økonomiske liberalismen, var urettferdig og preget av dyp økonomisk og sosial ulikhet.

De mente at kapitalistene (eide fabrikker, banker, jernbaner og naturressurser) hadde altfor mye av makten og rikdommen i samfunnet og arbeiderne altfor lite.

Sosialistene ønsket dermed å skape en ny type samfunn, hvor folket gjennom arbeiderråd eller staten skulle ha kontrollen over produksjonsmidlene. Inntektene skulle fordeles til dem som skapte verdiene i samfunnet, arbeiderne = klasseløst samfunn.

---

Bolsjevikene deltok bare i liten grad under revolusjonen i mars, men de spilte en desto viktigere rolle under revolusjonen som kom et halvt års tid senere.

Ila. sommeren og høsten økte tilslutningen til bolsjevikene sterkt. Ønsket å trekke Russland ut av krigen, noe flere av de krigstrøtte massene ønsket.

Lovet at rikets mange nasjonaliteter skulle få selvstendig styre og at bøndene skulle få overta godseiernes marker.

Lenin (leder av bolsjevikene) ønsket å ta makten i landet. 7. NOVEMBER: KUPP. Væpnet, men nokså ublodig maktovertakelse.

De oppløste snart den grunnlovgivende forsamlingen som ble valgt (der hadde de selv bare fått ¼ av stemmene). Mange trodde ikke at de skulle klare å holde seg ved makten

og de var da også hardt presset. For å få fred med tyskerne måtte de gi fra seg store landområder i vest, der det ble opprettet nye stater.

Borgerkrig. Kommunistene VS. antirevolusjonære fiender. Ila 1921 seiret kommunistene. Utenlandske tropper støttet de hvite, men trakk seg etter hvert ut. De fikk tilhengere pga. løftene om jord og nasjonalt selvstyre.

Nå kunne kommunistene gå i gang med å utvikle det nye samfunnet. De ville bygge på sovjetene og kalte det derfor den staten de etablerte u 1922 for Sovjetunionen.

Russiske republikken var størst + flere nasjonale republikker. Det ble forbudt å danne undergrupper innenfor partiet.

I 1917 ble politiske motstandere fengslet, drept eller sendt til arbeidsleirer. I 1920-årene tillot kommunistene meningsforskjeller. Livlige politiske debatter i partiet og kulturlivet blomstret.

Kommunistene mente at revolusjonen i Russland bare ville overleve hvis den ble fulgt av revolusjoner i andre og mer utviklede industriland.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå