To ulike psykologiske opplevelser | 5 i karakter

Innledning
Både teksten «Byen» som er skrevet i 1893 av Sigbjørn Obstfelder og Sult av Knut Hamsund fra 1890 kan knyttes opp til epoken vi kaller Nyromantikken.

Det er flere trekk ved tekstene som er like, samtidig som at de er svært ulike på enkelte områder.

I denne oppgaven skal jeg sammenligne de to tekstene både med tanke på form og innhold, og plassere de i en kulturhistorisk sammenheng.

Utdrag
Det at formen til de to ulike tekstene er såpass like er fordi de begge er skrevet i nyromantikken, altså på 1890-tallet. På denne tiden brøt forfatterne med tiden før, altså med realismen og naturalismen.

Fra å skildre problemer i samfunnet og situasjonen til ulike grupper i samfunnet, var fokuset i Nyromantikken på menneskers tanker og det ubevisste sjelelivet til enkeltmennesket.

Når innholdet i litteraturen endrer seg så drastisk så er det naturlig at formen og strukturen også endrer seg.

Fra å skrive med et utenfra-perspektiv og med konkrete skildringer av virkeligheten, gikk man over til mer abstrakte skildringer av menneskesinnet og følelser.

Målet var å få frem hvert eneste absurde innfall og oppfatning av virkeligheten, og nettopp dette er umulig hvis man skriver med fast struktur og et utenfra perspektiv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå