Innholdsfortegnelse
Nivå 3
Nivå 2

Utdrag
4. Menneskelig atferd ble undersøket av M.Mead og E.Durkheim.

De forklarte at arv (DNA, GENER) forsøker å forstå samspillet mellom individ og samfunnet (født sånn), mens miljøet (samfunnet, kultur) i tillegg til samspillet mellom individ og samfunnet har flere ting for å forstå som sammenlignet, kulturrelativisme, etnosentrisme, og epigenetikk som sier noe om dynamiske debatten og det finnes ikke lenger enten/eller (blitt sånn).

Arv og miljø påvirker hverandre for å skru på/av gener og dermed kontrollere individets oppførsel som kan representeres av vold og fiendtlighet eller vennlighet og kjærlighet.

5. På faget har vi ulike perspektiver og analysenivå som er konfliktperspektivet, harmoniperspektivet, handlingsperspektivet, mikronivå, mesonivå og makronivå.

Konfliktperspektivet peker på maktforholdene i samfunnet og hvordan disse fører til skjevheter og systematiske ulikhet blant individer og grupper (slave i kvinne utnyttelse).

Harmoniperspektivet (Emil Durkheim) vil man være opptatt av å se hvordan samfunnet henger sammen som en organisme og hva som får det til å fungere.