Sosiologi Prøve VG2

Innhold
Nivå 3
Nivå 2

Utdrag
4. Menneskelig atferd ble undersøket av M.Mead og E.Durkheim.

De forklarte at arv (DNA, GENER) forsøker å forstå samspillet mellom individ og samfunnet (født sånn), mens miljøet (samfunnet, kultur) i tillegg til samspillet mellom individ og samfunnet har flere ting for å forstå som sammenlignet, kulturrelativisme, etnosentrisme, og epigenetikk som sier noe om dynamiske debatten og det finnes ikke lenger enten/eller (blitt sånn).

Arv og miljø påvirker hverandre for å skru på/av gener og dermed kontrollere individets oppførsel som kan representeres av vold og fiendtlighet eller vennlighet og kjærlighet.

---

5. På faget har vi ulike perspektiver og analysenivå som er konfliktperspektivet, harmoniperspektivet, handlingsperspektivet, mikronivå, mesonivå og makronivå.

Konfliktperspektivet peker på maktforholdene i samfunnet og hvordan disse fører til skjevheter og systematiske ulikhet blant individer og grupper (slave i kvinne utnyttelse).

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter