Klassesamfunnet | Sosiologi og sosialantropologi

Utdrag
Jeg tror at når hovedpersonen i L.O. Seljestads roman Blind sier: ”Klassereisa er ein helvetestur som er skreddarsydd for borgarskapets barn” mener han eller hun at klassereisen fra en lavere klasse til en høyere klasse er lettere å gjennomgå for de barna som har foreldre fra middelklassen med god råd og med mulighet til å hjelpe med å betale for sine barns utdanning.

På den andre siden tror jeg han mener klassereisen er et helvete å gjennomgå for barna med foreldre i arbeiderklassen.

For dem er det et mye større sprang i det sosiale livet, og mye dyrere og vanskeligere for dem å gjennomføre. De må selv betale for studielån og utdanning, og for dem er det på flere måter lettere å i utgangspunktet ta en arbeiderklasse jobb der de ikke sitter igjen med et enormt studielån.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå