Klassesamfunnet | Sosiologi og sosialantropologi

Utdrag
Jeg tror at når hovedpersonen i L.O. Seljestads roman Blind sier: ”Klassereisa er ein helvetestur som er skreddarsydd for borgarskapets barn” mener han eller hun at klassereisen fra en lavere klasse til en høyere klasse er lettere å gjennomgå for de barna som har foreldre fra middelklassen med god råd og med mulighet til å hjelpe med å betale for sine barns utdanning.

På den andre siden tror jeg han mener klassereisen er et helvete å gjennomgå for barna med foreldre i arbeiderklassen.

For dem er det et mye større sprang i det sosiale livet, og mye dyrere og vanskeligere for dem å gjennomføre. De må selv betale for studielån og utdanning, og for dem er det på flere måter lettere å i utgangspunktet ta en arbeiderklasse jobb der de ikke sitter igjen med et enormt studielån.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter