Utdrag
Oppgave 1
Jeg tror at når hovedpersonen i L.O. Seljestads roman Blind sier:

”Klassereisa er ein helvetestur som er skreddarsydd for borgarskapets barn” mener han eller hun at klassereisen fra en lavere klasse til en høyere klasse er lettere å gjennomgå for de barna som har foreldre fra middelklassen med god råd og med mulighet til å hjelpe med å betale for sine barns utdanning.

På den andre siden tror jeg han mener klassereisen er et helvete å gjennomgå for barna med foreldre i arbeiderklassen.

For dem er det et mye større sprang i det sosiale livet, og mye dyrere og vanskeligere for dem å gjennomføre.

De må selv betale for studielån og utdanning, og for dem er det på flere måter lettere å i utgangspunktet ta en arbeiderklasse jobb der de ikke sitter igjen med et enormt studielån.

Oppgave 2
I sitt Essay Klassereise skriver Karin Sveen: ”Begrepet klassereise er ikke ferdig definert.

Jeg synes det er en tendens til at menn snakker om klassereise som karriere

og at meningen er høyere lønninger og å ”innfri familiens krav”. Det er ikke det min klassereise handler om…..”.

Jeg mener Karin Sveen er opptatt av å sette fokus på at å gjennomgå en klassereise ikke bare handler om det økonomiske, men også det å bryte med sine tidligere samfunnsklasse og overgå til en annen.

På veien handler det altså bare ikke om å få høyere lønn og utdanning enn hva som er vanlig i samfunnsklassen du er vokst opp i, men å endre væremåte.

Du må lære deg å snakke annerledes, snakke om andre ting, gjøre andre ting på fritiden, ha andre interesser, omgås i andre sosiale situasjoner, ha andre politiske meninger osv

Du må altså tilpasse deg en helt annen kultur, og du regnes ikke som en av de før du passer inn.