Definisjon på sosialt system | Noter | Sosiologi og sosialantropologi

Innholdsfortegnelse
Definisjon på sosialt system
Sosiale systemer
Sosiale systemer overlapper hverandre
Når vi beskriver
Sosiale systemer på ulike nivåer

Utdrag
Definisjon på sosialt system

- Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå