Innholdsfortegnelse
Definisjon på sosialt system
Sosiale systemer
Sosiale systemer overlapper hverandre
Når vi beskriver
Sosiale systemer på ulike nivåer

Utdrag
Definisjon på sosialt system

- Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre.

Sosiale systemer
- Et system er noe abstrakt – noe vi ikke kan se, men oppfatte er der – vi forsøker å forstå og sette ord på kanskje ``usynlige`` sammenhenger.