Definisjon på sosialt system | Noter | Sosiologi og sosialantropologi

Innhold
Definisjon på sosialt system
Sosiale systemer
Sosiale systemer overlapper hverandre
Når vi beskriver
Sosiale systemer på ulike nivåer

Utdrag
Definisjon på sosialt system

- Et sosialt system er et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter