Hasjsalg langs Akerselva | Sosiologi og Sosialantropologi

Sosiale avvik:
Hasjsalg langs Akerselva

Innledning
I dagens norske samfunn har salg og bruk av hasj blitt en stadig mer aktuell samfunnsutfordring. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (Statistisk Sentralbyrå, 2013), ble det i 2013 beslaglagt hele 866 kilogram cannabis i Norge alene.

I denne artikkelen skal jeg gjøre rede for og drøfte årsaker til at forskjellige typer mennesker har valgt å selge hasj ved Akerselva i Oslo. Hva gjør at individer i et av verdens mest velutviklede velferdssamfunn, tyr til en uforutsigbar inntektskilde som strider mot loven?

Hasjselgerne langs Akerselva kan deles inn i tre hovedgrupper basert på hvilke forutsetninger og motivasjonsfaktorer de har for å drive med hasjsalg; «hiphopguttene», «de falne gangsterne» og «flyktningene»:

Utdrag
«Hiphopguttene» er den yngste gruppen som hovedsakelig består av ungdommer fra østkanten som har hatt mye av sin oppvekst i Norge. Det som i hovedsak skiller hiphopguttene fra de andre gruppene, er at de er unge og uerfarne.

Guttene har i utgangspunktet ikke et akutt behov for inntekt slik som gangsterne og spesielt flyktningene har. Hiphopguttene er i dette miljøet relativt ressurssterke, men ønsker penger til klær, fest og musikk slik at de kan opprettholde imaget sitt og sikre seg plass i fellesskapet.

Det er først og fremst ikke hasjsalget, men vennskap og sosiale aktiviteter som driver guttene til elva. Langs elva får de anerkjennelse for å vise styrke, dominans og mannlighet, og når de står sammen føler de seg overlegne og ustoppelige.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå