Innholdsfortegnelse
- Sosiale forhold i Athen i antikken
- Hvor demokratisk var Athen i antikken

Utdrag
Vi har borgere, metoiker og slaver
Metoiker betyr de som bor sammen med grekerne, de er rett og slett innvandring.

De kunne ikke eie jord, og de fikk ikke politiske rettigheter. Men de betaler foresatt skatt.

Slaver er ofte fanger fra krig eller offer for kidnapping. Slaver har ikke rett.

Sparta
Samfunnet i Sparta er ganske annerledesforhold til Athen I Sparta har vi spartiatene(elitegrupper), heloter (halv slaver) og borgere. Heloter er ofte også gresk borgere fra Lakonia og Messenia.

De ble tatt av spartiatene og omdanner til slaver. Heloter skal ta vare på Spartiatene sine dagens liv.

Det er viktig at spartiater hadde kontroll på helotene sine, helotene regner som eiendommer til spartiater.

---

I den demokratiske Athen kunne menn som er over 19 år og har fullført militærtjeneste være med i folkeforsamling. Der hadde de adgang og talerett.

Athens borgere valgte ut styret sitt ved hjelp av loddtrekning. Dette forhindre at sammen gruppe av folker skal styre andre for evig.