ATHEN OG ROMERRIKET | Historie | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
JORDBRUKSREVOLUSJONEN, MED VEKT PÅ ÅRSAKER OG KONSEKVENSER

DE FØRSTE SIVILISASJONENE, MED VEKT PÅ KJENNETEGN

STYRINGSFORMEN I DEN GRESKE BYSTATEN (ATHEN), STYRINGSFORMEN I DEN ROMERSKE REPUBLIKKEN (ROMA), MED VEKT PÅ LIKHETER OG FORSKJELLER

ROMA

ROMERRIKETS VEKST OG FALL

KRISTENDOMMENS BETYDNING I ROMERRIKET

ARVEN FRA ANTIKKEN

DERE MÅ KJENNE TIL BEGREPER KNYTTET TIL KILDER, LEVNINGER, BERETNING, FØRSTEHÅNDSBERETNING, PRIMÆRKILDE OG SEKUNDÆRKILDE

Utdrag
I slutten av en lang istid begynte jorda å bli «rik». Den ble mer fruktbar og befolkningen begynte å dyrke mat som for eksempel korn. Dette skjedde på en global skala og startet for ca. 12.000 år siden ved «den fruktbare halvmåne» i Midtøsten (Mesopotamia)

Dette førte til at folket fikk mer mat, mindre mennesker døde av sult. Befolkningen vokste. Mennene trengte ikke dra ut på jakt like mye som de gjorde før.

De fikk da tid til å gjøre andre ting. De begynte å spesialisere seg i noen forskjellige grener, for eksempel det å lage våpen og verktøy. Dette hadde en stor betydning for at sivilisasjonene oppstod.

---

Jordbruksrevolusjonen var en stor betydning for at sivilisasjonene oppstod. Egypt og Kina er eksempler på tidlige sivilisasjoner. Befolkningen hadde mer mat og dermed økte befolkningen.

Mennene hadde mer tid til å gjøre andre ting enn å jakte. Det var ikke alltid de klarte fange noe på jakt, og noen ganger fikk de gjerne ikke mer enn kanskje 1 dyr. De kunne derfor bruke tiden på andre ting.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå