Fra polis til imperium | Romerriket | 5 i karakter

Innledning
Antikkens Roma og Romerriket er en betydningsfull og interessant periode i historien. Dette var en tid hvor makt og kontroll sto sentralt.

Polisen Roma utviklet seg fra en bystat til et imperium større enn noen gang før. Romerriket ble dannet og Roma fikk innflytelse i utallige stater. Hvordan klarte romerne å få makt og kontroll i så mange bystater på så kort tid?

Utdrag
En av årsakene til den effektive utviklingen og ekspanderingen til Roma var borgerretten. For å være borger måtte man eie jord i de greske polisene.

I Romerriket derimot gikk de bort fra dette kravet da de begynte å ekspandere. Istedenfor å bare gi borgerrett til de som eide jord delte de ut borgerstatus og bygget allianser.

Blant annet ga de soldater som ikke eide jord borgerrett og fra 200-tallet f.kr. fikk alle frie menn borgerretten (ndla, 2017).

Borgerretten innebar politiske rettigheter, økonomiske fordeler og beskyttelse av det romerske rettssystemet. På den måten inkluderte romerne flere folk i samfunnet og styrket solidariteten av mangfoldet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå