Innledning
Antikkens Roma og Romerriket er en betydningsfull og interessant periode i historien. Dette var en tid hvor makt og kontroll sto sentralt.

Polisen Roma utviklet seg fra en bystat til et imperium større enn noen gang før.

Romerriket ble dannet og Roma fikk innflytelse i utallige stater. Hvordan klarte romerne å få makt og kontroll i så mange bystater på så kort tid?

Utdrag
En av årsakene til den effektive utviklingen og ekspanderingen til Roma var borgerretten. For å være borger måtte man eie jord i de greske polisene.

I Romerriket derimot gikk de bort fra dette kravet da de begynte å ekspandere. Istedenfor å bare gi borgerrett til de som eide jord delte de ut borgerstatus og bygget allianser.

Blant annet ga de soldater som ikke eide jord borgerrett og fra 200-tallet f.kr. fikk alle frie menn borgerretten (ndla, 2017).

Borgerretten innebar politiske rettigheter, økonomiske fordeler og beskyttelse av det romerske rettssystemet.

På den måten inkluderte romerne flere folk i samfunnet og styrket solidariteten av mangfoldet.

I tillegg gjorde deres generøsitet at Romerriket ble veldig attraktivt ikke bare for romerne, men for folk i andre stater rundt omkring i Europa.

En annen årsak var romernes krigføring og militære styrke. Romerne hadde utviklet et sterkt militær som ga dem et godt utgangspunkt til erobring av andre bystater.

De begynte med å nedkjempe sine naboer, i først rekke latinerne og etruskerne (snl, 2019).

Etter seier over flere latinerstater, etablerte de en ordning der alle bystater fikk individuelle avtaler med Roma.

Det var noen som fikk full borgerrett og ble en del av bystaten Roma.

Derimot var det andre som fikk avgrenset borgerrett og noen fikk beholde selvstendigheten, men med en forpliktende avtale med Roma.

En av grunnene til at Romas militære styrke var så solid var fordi alle bystater de erobret måtte yte militær støtte til romerne.

De holdt også fast på folket i bystatene og lot det ikke foregå selvstendige avtaler mellom dem.

Dette systemet ga dem fleksibilitet og god kontroll over ressurser uten noe særlig kostnader.

Det styrket også deres mulighet til å ekspandere videre. Den siste årsaken var Romas blomstrende økonomi.

Da Roma fortsatte å ekspandere var det ikke bare deres militære styrke som vokste, men også økonomien.

Bra Flyt av Import og handel var viktig for at økonomien skulle blomstre.