Innledning
Antikken er brukt som en fellesbetegnelse for gresk og romersk historie fra året 700 f.Kr. til året 500 e.Kr.

Begge kulturene finner vi i Sør-Europa, og de har hatt en enorm betydning for utviklingen av vestlige områder, sånn som vi kjenner dem i dag.

De greske bystatene oppholdt seg i området som i dag heter Hellas.

Romerriket ble grunnlagt på det italienske halvøyen, og strekte seg over største delen av dagens Vest-Europa, og hele området rundt Middelhavet (Pettersen, 2010). Denne forskjellen er bakgrunnen for mine undersøkelser.

Problemstillingen jeg skal ta for meg er: hva er årsakene for at de greske bystatene var små, mens Roma utviklet seg til å bli et stort imperium?

Utdrag
I motsetning til den hellenske sivilisasjonen hadde Romerriket en keiser, noe som gjorde at befolkningen var mer samlet.

Samfunnsstrukturen var preget av klasseforskjeller med slaver nederst, men disse hadde muligheten å kjøpe seg frihet gjennom mange år med arbeid. Roma la noen fremmede flytte inn og få stemmerett og borgerrett.

En kunne også inngå ekteskap med en romersk borger eller starte en økonomisk virksomhet. Det okkuperte lokalbefolkningen betalte skatt til Romerriket, så lenge det var ro og orden.

Romerne tok til seg vitenskap og kultur fra områdene de erobret, og de benyttet alle ressursene de kunne få tak i.

Det ble en del eksport og import mellom Roma og andre områder som hadde fått smak på romernes luksusvarer og livsstil. (Brokke, 2007).

Gjennom sterke allianser, samt erobringer, skafte Roma seg store landområder, og gikk fra å være en bystat til et imperium, mens integrering politikken gjorde at den ble til et langvarig verdensrike.