Utdrag
Det er flere årsaker til den lutherske reformasjonen. En viktig årsak er Martin Luthers tanke om at den eneste og riktige veien til frelse, og det var å selv tro at du hadde fått tilgivelse av Gud for dine synder.

Du ble ikke frelst ved å høre på paven eller presters tolkning av Bibelens budskap.

Luther satte seg først og fremst mot avlatshandelen. Avlatshandel er når man betaler en bot bestående av penger for å fa tilgivelse av Gud for sine synder.

På grunn av Luthers tankeganger forkynte paven ekskommunikasjon.

Det betyr at Luther ble kastet ut av den katolske kirke. Fredrik den vise, fyrste i hertugdømmet Sachsen innså hvor interessant Luthers tankegang var, og hjalp han med å utforme en ny og selvstendig kirke.

Karl 5. var keiser over store deler av Europa på denne tiden, og ønsker full kontroll og utvidelse av sitt keiserrike.

Fyrstene ønsket derimot et løsere fellesskap, slik at de skulle kunne bestemme mest mulig selv. Det samme gjaldt Fredrik den vise.

Ettersom Karl 5. var underordnet Paven var også hele hans rike det, og dermed også katolsk.

Fredrik den vise så allikevel en utvei for å selv får mer makt, og det var altså gjennom å opprette den saksiske kirke der han selv kunne være overhode.

Mange andre fyrster la merke til dette, og fulgte etter.