Antikken | Historie VG2 | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Polisstatene:
Hvordan var befolkningen i polisstatene inndelt:
Hvordan ble Sparta styrt?
Gi en nøye beskrivelse av demokratiet i bystaten Athen:
Hvor mange innbyggere var det i Athen:
Hvordan fikk Athen den ledende stillingen?
Gi en kort beskrivelse av Sokrates:
Hva gikk Platons idélære ut på?
Gi en kort beskrivelse av Aristoteles:
Hvordan ble bystaten Roma til?
Hvordan ble Romerriket styrt?
Hvorfor ble Roma en krigerstat?
Hvordan kom Julius Cæsar til makten?
Hvorfor ble Julius Cæsar drept?
Hvordan kom Oktavian til makten?
Hvorfor ble Kristendommen så populær?
Hvorfor ble de kristne også upopulære?
Hvem gjorde kristendommen til en statsreligion, og når skjedde dette?
Hvilke konsekvenser fikk dette?
Hva gjorde Konstantin med hovedstaten i Romerriket, og hvorfor gjorde han dette?
Hva skjedde med Romerriket i 395?
Hva skjedde med Vestromerriket utover 400-tallet?
Hva regnes som de grunnleggende årsakene til Vestromerrikets oppløsning?
Hva var den utløsende årsaken til at Vestromerrikets oppløsning?
Hvorfor gikk ikke Østromerriket også i oppløsning?

Utdrag
Ca. 400 f.kr går Athens storhetstid mot slutten. En ny stat overtar makten i Middelhavet = Roma.

Roma oppstod ved at bønder som bodde ved et vadested over elva Tiber, slo seg sammen til en handelsplass som de kalte forum.

Rome blir heretter et sentrum for handling mellom folk som bor ved kysten og innlandet. Romerne var en blanding av mange folkeslag som hadde latin som felles språk.

509 f.kr: Roma blir en republikk ledet av to konsulenter som styrte sammen i ett år. De var øverste hærfører i krig.

400 f.kr Roma er i stadige konflikter med naboer på grunn av matmangel og befolkningsvekst. Etter hvert ble krig normalisert for bøndene. Romerne tok krigsfanger som slaver.

100 f.kr Romerne legger under seg Makedonia og de greske bystatene. Antallet slaver steg enormt. All rikdommen og jord som romerne erobret forsterket motsetningen mellom fattige og rike borgere, og allianser gjorde at ulike hærførere kjempet mot hverandre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå