Skjønnhet og virkelighetsoppfatning i antikken | Oppgave

Antikken: Skjønnhet og virkelighetsoppfatning

Innledning
Skjønnhet betegner generelt en egenskap ved naturen og ved kunstgjenstander som er opphav til en følelse av velbehag (Svendsen, 2017). Hovedfokuset i denne teksten er estetikk; filosofien om det skjønne, og forholdet mellom estetikken og den virkelige verden.

Vi skal se nærmere på Platon og Aristoteles’ syn på skjønnhet i tråd med virkeligheten, tolket ut fra de antikke tekstene Drikkegildet i Athen og Om dikterkunsten .

Utdrag
I utdraget fra Drikkegildet i Athen får vi et innblikk i en dialog mellom Sokrates og den rike atheneren, Agathon. I utdraget utveksler Sokrates og Agathon idéene deres om Eros.

Selv om det kan virke som teksten gjengir faktiske dialoger mellom Sokrates og Agathon, skal man være sterkt kritisk til hvorvidt synspunktene deres i dialogen er representative for deres tanker, eller om det er Platons egne oppfatninger den skildrer.

Grunnen til dette er at teksten er skrevet fra Platons perspektiv og den er skrevet etter Sokrates og Agathons’ død. I tillegg er påstandene subjektive og det er lite fokus på fakta og allmenne oppfatninger.

På bakgrunn av dette kan vi konkludere med at kilden bør brukes som en levning fremfor en beretning og at påstandene deres må anses som normative.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå