Tidligere siviliasjoner & antikken | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
DEL 1:
Oppgave 1: Gjør greie for årsakene til jordbruksrevolusjonen, og hvilke konsekvenser den fikk.

Oppgave 2: Gjør greie for hva som kjennetegner de første sivilisasjonene

DEL 2:
Oppgave 1: Beskriv det politiske systemet i den athenske bystaten, og den romerske republikken. Gjør deretter greie for likheter og forskjeller mellom dem.
- Likheter mellom det politiske systemet i den athenske bystaten og den romerske republikk:
- Forskjeller mellom det politiske systemet i den athenske bystaten og den romerske republikk:

Oppgave 2: Gjør greie for hva som kjennetegner demokratiet i den athenske bystaten, og diskuter dette i forhold til vår tids oppfatning av demokratibegrepet

DEL 3:
Oppgave 1: Hva slags kilde er dette? Begrunn svaret ditt

Oppgave 2: Mener du denne kilden er troverdig? Begrunn svaret ditt

Oppgave 3: Hva kan denne kilden fortelle oss om menneskesynet i antikken

Utdrag
Før jordbruksrevolusjonen var det normalt å være i gruppe med folk som var nærmest som for eksempel familien, etter hvert utviklet dette seg til å bli større befolkning.

Man jaktet etter stordyr, fisket og fant villplanter og bær. Det ble også mangel på dyr å jakte, på grunn av klimaendringene så døde mange av dyrene ut.

---

Den athenske styreformen var demokrati, det var folkestyre. Athen var samlingspunktet på torget, der ble det diskusjon av politikk, der man stemte på lover og regler og der loddtrekningen ble utgjort.

For å være med i folkeforsamlingen måtte man være mann over 18 år, gjort 2 år med militærtjeneste, eie jord, ha borgerskap, altså være fra Athen.

De som ikke kunne stemme var kvinner, slaver, gutter under 18, de som ikke eide jord.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå