Utdrag
Negativt menneskesyn
Mennesker har kvaliteter som egner seg til en del av de tre statsdelene.

For at staten skal være i harmoni må man ha en oppgave som passer til en persons egenskaper.

Men – personer kan jo være flinke innenfor politikk og styre, samtidig som han er bygd for praktisk arbeid?

Platons skole – akademiet. 10 års allmenn grunnskole gym, musikk og religion(underlivet), 10 år til med matematikk som hovedfag(brystet/voktere) og 5 år med filosofi etterfulgt av 15 års lang praksis for å bli kjent med samfunnet man lever i – bli herskere(hodet).

Platon hadde en revolusjonerende tanke om at kvinner også kunne bli herskere.

De hadde lik mulighet til å tilegne seg visdom som en mann selv om hun fysisk er svakere.

Dualist – idèverden, sanseverden(mindre sann) Sjelen vår levde i idèverdenen før den levde i vårt legeme.

Minnet om idèverdenen er deaktivert, og vi lengter tilbake til vårt opphav. Hvordan gjenopplive minnet om de fullkomne ideene?

Svar: Når mennesker opplever de ufollkomne formene i sanseverdenen, kan formene vekke opp en uklar tanke om de fullkomne ideene, en anelse om at det må finnes noe fullkommet bak erfaringen av alt det ufullkomne.

Herodot:
- Levde og skrev under den siste konflikten mellom øst og vest
- Altså krigen mellom grekerne og perserne
- Han skriver om hendelser nær sin egen tid og det tyder på at han reiste rundt og snakket med mange forskjellige kilder
- Herodot var ikke bare opptatt av krigen, men motsetningen mellom øst og vest
- Han gikk grundig inn på egyptisk og persisk historie
- Han viser til eldre historikere og informanter
- Nøktern

Thukydid:
- Enda mer nøktern enn Herodot
- Den første store historiker etter Herodot
- Skriver ikke for å underholde, men sier at de som er på jakt etter viten vil bli underholdt
- Skriver om pelopeneserkrigene mellom Athen og Sparta
- Påvirket av Sofistene og skriver rasjonelt
- Lener seg i liten grad på myter og nevner ikke spesielt guder i verkene sine

Naturfilosofene:
- Hva er egentlig naturen satt sammen av?
- Dette var grunnspørsmålet til naturfilosofene
- Begynnelsen på vitenskapelig metode
- De studerte naturen på en rasjonell måte
- Åpnet for at det fantes andre enn mytiske forklaringer

Thales:
- 625-545