Kapittel 1. tidligere sivilisasjoner og antikken | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
DEL 1:
Oppgave 1: Gjør greie for årsakene til jordbruksrevolusjonen, og hvilke konsekvenser den fikk.

Oppgave 2: Gjør greie for hva som kjennetegner de første sivilisasjonene

DEL 2:
Oppgave 1: Beskriv det politiske systemet i den athenske bystaten, og den romerske republikken. Gjør deretter greie for likheter og forskjeller mellom dem.
- athenske styreformen
- Romerrikets styreform
- Likheter mellom det politiske systemet i den athenske bystaten og den romerske republikk:
- Forskjeller mellom det politiske systemet i den athenske bystaten og den romerske republikk:

Oppgave 2: Gjør greie for hva som kjennetegner demokratiet i den athenske bystaten, og diskuter dette i forhold til vår tids oppfatning av demokratibegrepet

DEL 3:
Oppgave 1: Hva slags kilde er dette? Begrunn svaret ditt

Oppgave 2: Mener du denne kilden er troverdig? Begrunn svaret ditt

Oppgave 3: Hva kan denne kilden fortelle oss om menneskesynet i antikken

Utdrag
Før jordbruksrevolusjonen var det normalt å være i gruppe med folk som var nærmest som for eksempel familien, etter hvert utviklet dette seg til å bli større befolkning.

Man jaktet etter stordyr, fisket og fant villplanter og bær. Det ble også mangel på dyr å jakte, på grunn av klimaendringene så døde mange av dyrene ut.

Menneskene fant ut at de kunne dyrke planter, kvinnene ble mer fruktbare på grunn av mat og fikk flere barn, så befolkningsveksten vokste mer og mer.

Det ble mer arbeidskraft i jordbruksrevolusjonen fordi de fant for eksempel ut av svimetoden, der de brente ned et område, dette var for å kunne dyrke enklere, og fikk mye mer mat, dette gjorde de nærme vann, så de bodde nærme elver og sjø. Det var mye flom, så dem bygde (vannveier?).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå