Antikken | Oppsumeringsspørgsmål | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie.
- Polisstatene:
- Hvordan var befolkningen i polisstatene inndelt:
- Gi en nøye beskrivelse av demokratiet i bystaten Athen:
- Hvordan fikk Athen den ledende stillingen?
- Gi en kort beskrivelse av Sokrates:
- Hva gikk Platons idélære ut på?
- Gi en kort beskrivelse av Aristoteles:
- Hvordan ble bystaten Roma til?
- Hvordan ble Romerriket styrt?
- Hvorfor ble Roma en krigerstat?
- Hvordan kom Julius Cæsar til makten?
- Hvorfor ble Julius Cæsar drept?
- Hvordan kom Oktavian til makten?
- Hvorfor ble Kristendommen så populær?
- Hvorfor ble de kristne også upopulære?
- Hvem gjorde kristendommen til en statsreligion, og når skjedde dette?
- Hvilke konsekvenser fikk dette?
- Hva gjorde Konstantin med hovedstaten i Romerriket, og hvorfor gjorde han dette?
- Hva skjedde med Romerriket i 395?
- Hva skjedde med Vestromerriket utover 400-tallet?
- Hva regnes som de grunnleggende årsakene til Vestromerrikets oppløsning?
- Hva var den utløsende årsaken til at Vestromerrikets oppløsning?
- Hvorfor gikk ikke Østromerriket også i oppløsning?

Utdrag
Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby).

Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med templer, handelsboder, verksteder og boliger.

Altså en polis er en by med landbruksområde rundt. Innbyggerne bodde nede i daler, mot de dyrkbare kystslettene. Ovenfor ligger en akropolis.

Nedenfor akropolisene lå det handelsplass, en agora. Rundt dette agoraen ble det bygget templer, handelsboder, verksteder og boliger.

Hvordan var befolkningen i polisstatene inndelt: Befolkningen i polisen var inndelt i tre grupper: borgere, fremmede og slaver. Borgerne var opprinnelige menn som kunne delta i forsvaret, og eide jord.

Etter hvert gikk borgerskapet i arv, og man kunne da bli borger uavhengig om man eide jord eller ikke, eller om man var i stand til å delta i forsvaret.

De fremmede var folk utenfra som ikke hadde borgerskap eller noe jord. De drev som regel handel eller håndverk. Fremmede ble beskyttet av loven, men ikke på lik linje som borgerne.

Slaver hadde ingen rettigheter. Hvis en mann drepte en annen mans slave, ble han ikke dømt for mord, men for å ha ødelagt en annen mans eiendom.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå