Hvordan har antikken hatt innflytelse på vår moderne tid?

Innleveringsoppgave
– Gamle Antikken
– Sparta
– Romerriket
Moderne tid

Oppgavebeskrivelse
I denne oppgaven skal jeg sammenlikne det gamle Antikken med vår moderne tid.

Jeg blir å sammenlikne det gamle Antikken med det moderne Norge.

Jeg skal se på forskjeller mellom det gamle Antikkens politikk, arkitektur, religion og filosofi, og sammenlikne det med vår moderne tid.

Hvordan har dette forandret seg på tusenvis av år?

Innholdsfortegnelse
- Sosiale forhold
- Politikk
- Arkitektur
- Religion
- Filosofi
- Oppsummering
- Konklusjon
- Kildeliste

Utdrag
I denne oppsummeringen bruker jeg det gamle Antikken som en fellesbetegnelse for det gamle Antikken, Sparta og Romerriket.

De sosiale forholdene har forandret seg mye. Kvinner har likestilling og frihet, og deres hovedoppgave er ikke å passe på hjemmet og barnene. Kvinner kan den dag i dag få viktige jobber, og har like store lederstillinger som menn, noe de ikke hadde i det gamle Antikken.

Barn har i Norge rett på skolegang, hvor de lærer å lese og skrive. Deres hovedoppgave er å ha forståelse for verden, og lære kunnskap som de får bruk for senere i livet. Dette er for å sørge for at de kan få seg en god og sikker utdanning.

Dette var ikke hovedoppgavene til barna i det gamle Antikken. Deres oppgave var å bli så gode soldater som mulig, for å kunne beskytte landet sitt.

Det er ikke sosial rang i Norge. Borgere i landet betaler skatt som skal gi eldre mennesker pensjon, betaler veier, sykehus og skoler. Dette er med på å færre sosiale forskjeller, siden de rikeste betaler mest skatt.

I det gamle Antikken var det vanlig med slaver, men dette er det nulltoleranse for i Norge, og det er lover og regler som skal forhindre slaveri. Dette er for å vise at alle mennesker er like mye verdt.

Politikken har forandret seg mye, men vi finner mange likheter. I det gamle Antikken hadde de et demokrati hvor 10 prosent av borgerne kunne stemme. Norge er et demokratisk land, som er inspirert av den athenske statsmannen Solon.

I Nore kan alle over 18 år, som er myndige stemme. Og det foretas en anonym stemning hvert fjerde år på hvilket parti som skal «styr» landet.

Vi kan også si at antikken har hatt innflytelse på stortinget i Norge, hvor det sitter mange politikere som skal styre rett og galt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå