Nasjonalisme og samfunnsendringer | Historie

Innledning
Nasjonalisme er en politisk ideologi, utbredt i Europa på slutten av 1800-tallet og videre inn på 1900-tallet. Nasjonalister føler en sterk og kjærlighetsfull tilknytning til landet sitt. Nasjonalismen kan gå over i ekstreme versjoner, et eksempel på det er nazismen som vokste frem i Tyskland under Hitler. Patriotismen vi har i dagens Norge er et eksempel på mild nasjonalisme. Felles er at man ønsker et selvstendig fedreland som står sterkt sammen.

Utdrag
Utrykket ”nasjonalisme – som kitt eller dynamitt” blir godt illustrert av nasjonalismen som vokste frem i de europeiske landene i forkant av første verdenskrig. Nasjonalismen var som kitt innad i landene, men mellom de europeiske stormaktene var det som dynamitt.

Nasjonalismen skapte medborgere som ville kjempe for sitt land, men mellom de europeiske landene var det splittelse. Alle var opptatt av sitt eget lands fremgang og prestisje, og veien til dette fant de ved å trykke ned landene som de konkurrerte i mot.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå