T’d Jordbruk og jordbrukssamfunn – Historie

Innholdsfortegnelse
1. Hvorfor gikk menneskene over fra å være jegere og sankere til å drive jordbruk?
2. Hva er karakteristiske trekk ved de tre formene for jordbruk som læreboka beskriver?
3. Hvilke konsekvenser fikk innføringen av jordbruket?
4. Hvorfor var jordbruket en fordel for Eurasia?
5. a) Når og hvordan kom kunnskapen om jordbruk til Norge?
b) Hva var årsakene til befolkningsveksten i Norge?

Utdrag
Innføringen av jordbruket har selvsagt fått store konsekvenser, også på lang sikt. For det første ga det mulighet for at det kunne bo flere mennesker på jorden, da man nå kunne øke matmengden og være sikrere enn tidligere på å få nok mat. (Imidlertid kan ikke denne befolkningsveksten sammenliknes med den vi fant under den industrielle revolusjonen!

Det førte til at menneskene i større grad bodde på et og samme sted istedenfor å flytte rundt hele året. Man kunne etter hvert “eie” en del av jorden, som vi i dag ser i form av eiendommer.

Denne ga utgangspunkt for den byttehandelen vi finner i dag der mennesker kjøper av hverandre.

Nå kunne plutelig noen bønder dyrke en type korn eller poteter, og senere “bytte” de mot andre som dyrket noe annet. Ellers var det også nå nødvednig med utstyr etc, noe som førte til at noen ville få som jobb å lage disse.

(Smeder f.eks) ellers hadde man f.eks pottemakere som forsynte med keramikk og pyntegjenstander. Nå naturlig fører dette med seg at det var behov for råvarer som håndverkerene kunne bruke til å lage gjenstandene. Disse måtte kjøpes inn, ofte langveisfra, noe som førte til at noen mennesker fikk som jobb å handle inn dette og å selge det videre til håndverkerne. (De fraktet dem da altså f.eks på kameler over store avstander.) dette kan sammenliknes med dagens handelsmenn!

Nå ble mer sykdommer etc. vanlig, da dette smittet fra dyrene til menneskene.

Man hadde ikke på samme måte som vi har i dag medisiner og vaksiner, og heller ikke kunnskapen om sykdommer. Dermed ble menneskene smittet av husdyrene som de gjerne levde under samme tak med, og de smittet hverandre.

Dermed ble det fler som døde av sykdom, fordi man plutselig bodde så tett sammen. Dette igjen førte til at mennesker ble immune. (Dette skyldes flere ting. Enten kunne immunforsvaret deres bli så “vant” til å bekjempe sykdommen at de rett og slett ikke ble syke av dette lenger, eller så kunne det komme av at det gjerne gikk i arv.

De som ikke var immune kunne dø, og dermed var det bare de som var immune som fikk barn – og arvet dette videre til sine barn.)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå