Utdrag
Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens sapiens?
Oppstod i Afrika for mer enn 150 000 år siden.

Når begynte Homo sapiens sapiens å spre seg over hele jordkloden?
For ca 50 000 år siden begynte noen av forfedrene våre å vandre ut til andre verdensdeler, hvor de utkonkurrerte andre menneskearter. som neandertalerne.

Hvorfor utkonkurrerte Homo sapiens sapiens andre menneskearter?
Fordi de hadde et velutviklet språk som gjorde det lettere å samarbeide. De hadde også bedre teknologi gjennom redskap og våpen.

Hvorfor mener vi at jegere og samlere levde i relativt likestilte samfunn?
Når menneskene levde et nomadisk liv i små flokker på opp til 30 stk, så vandret de etter byttedyr og mellom områder med forskjellige spiselige planter, frukt og bær.

Denne vandringen gjorde det upraktisk med mange eiendeler og mange barn, og derfor var også befolkningsveksten lav.

For at alle skulle overleve så var samarbeid og deling av mat de viktigste verdiene, selvom det sikkert var konflikter til tider.

Hvorfor begynte menneskene med svibruk?
Det begynte for ca 10 000 år siden fordi selvom det var færre enn 10 millioner mennesker som var spredd over hele kloden, ble enkelte områder som var spesielt rike på dyr og spiselige vekster etterhvert overbefolket.

For å få frem nok mat begynte noen å svi av skog og så i asken for å få frem mat på kunstig måte.

---

Kultur
Ordet kommer egentlig av å dyrke. Et folks kultur er sammensatt av uttrykk for historie, religion, livssyn, vaner, verdier og normer som de på forskjellige måter overleverer til neste generasjon.

Monsunregn
Monsun betyr årstid på arabisk. Vindsystem som vekselvis sender lavtrykk inn over land og fra land i havområder i nærheten av ekvator. Stor betydning for landbruket i deler av Asia og Afrika

Myrra
Velluktende kvae fra et tre som vokser i Sør-Arabia og Øst-Afrika.

Neandertalere
Menneskeart med Europa som hovedområde. Navn etter et funnsted i Tyskland. Døde ut for ca. 35 000 år siden uten at vi sikkert vet hvorfor.

Nomader
Folk som ikke har faste bosteder, men flytter etter vilt og forskjellige planters modningstid, eller som vanderer fra beiteområde til beiteområde med husdyr.

Papyrus
En opptil 6 meter høy sumpplante. Kunne både brukes til mat (jordstenglene), båter og flåter (stenglene), kurver (bladene) og papir (margfibrene).
Privilegert