Norsk Kompendium | Norsk Noter

Innholdsfortegnelse
Analyse av reklame:
1. Innledning:
2. Beskrivelsen av helheten:
3. Bildet:
4. Ordene:
5. Vurdering:

Analyse av novelle:
Komposisjon:
1. Innledning:
2. Rammefortelling (fortelling i fortellingen)
3. Avslutning
4. Handlingen
5. Avslutningen:
6. Synsvinkel - hvem forteller?
1. Autoral synsvinkel (fortellersynsvinkel).
2. Personal synsvinkel.
Personkaraktestikk:
7. Statiske og dymaniske personer:
8. Miljøskildring:
- Beskrivelse
- Påvirkning på personene
Språklige virkemidler
Tema, motiv, budskap

Språklige virkemidler:
Gjentakelse
Humor
Ironi
Kontrast
Sammenligning
Metafor
Personifikasjon
Besjeling

Analyse dikt:
Innledning
Analyse
Konklusjon
Viktig Å Huske Når Du Skriver Selve Teksten
Sammenlikning av tekster
Punktvis sammenligning

Utdrag
Analyse av novelle:

Komposisjon:

1. Innledning:
Åpningen kan være «in medias res»: rett på sak, midt i handlingen. Åpningen kan være en presentasjon av personer eller konflikt. Åpningen kan være en skildring av personer, miljø eller stemning.

2. Rammefortelling (fortelling i fortellingen)
a. Kronologi eller tilbakeblikk/retrospektiv
b. Tidsforløp
c. Referat/scener
d. Kontrast (mørkt/lyst, god/dårlig.)
e. Spenningskurve
f. Frempek/forvarsel
g. Høydepunkt
h. Vendepunkt

3. Avslutning
- Lukket (avsluttet handling)
- Åpen (usikkert hva som skjer videre)

4. Handlingen
a. Handlingen har gjerne et høydepunkt eller klimaks.
b. Dette høydepunkt eller klimaks vil ofte utgjøre et vendepunkt, et punkt i teksten hvor konflikten får en utløsning.
c. Handlingen kan være kronologisk framstilt, det vil si i den rekkefølge hendelsene skjer.
d. Handlingen kan ha tilbakeblikk (retrospeksjon) eller frampek.
e. Handlingen kan være bygd opp ved hjelp av parallellhandlinger som eventuelt møtes.

5. Avslutningen:
a. Avslutningen kan knyttes til vendepunktet i handlingen.
b. Avslutningen kan være overraskende.
c. Avslutningen kan være avklarende eller åpen for ulike tolkninger.
d. Åpning og avslutning kan bindes sammen ved at noe gjentas. Det kalles sirkelkomposisjon.

6. Synsvinkel - hvem forteller?
En episk tekst har en skjult eller åpenlys forteller som har et ståsted i forhold til det som skjer i fortellingen.

1. Autoral synsvinkel (fortellersynsvinkel).
Fortelleren står utenfor fortellingen på en av disse måtene:
Refererende synsvinkel: Fortelleren gjengir bare det som kan sees og høres ("flue på veggen").
Allvitende synsvinkel: Fortelleren vet alt om personene, hva de tenker og føler og hva som har skjedd og hva som skal skje.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå