Den Industrielle Revolusjon | Noter

Innledning
For 300 år siden var det ikke industri i verden. Det var ingen fabrikker og veldig få maskiner. Folk brukte ikke maskiner i jordbruket, de brukte musklene sine eller de brukte dyr.

Hvis de laget klær eller andre ting, brukte de ingen maskiner. De brukte hendene sine.

Men cirka år 1750 (for 250 år siden) forandret samfunnet seg veldig mye. Denne store forandringen kaller vi den industrielle revolusjon.

En revolusjon betyr en stor forandring som skjer fort. Industri betyr å lage (produsere) varer i fabrikker med maskiner. For cirka 250 år siden kom de første maskinene og de første fabrikkene.

Dette skjedde først i Storbritannia. Etterpå kom det fabrikker i andre land i Europa og i USA.

Innholdsfortegnelse
- Den Industrielle Revolusjon
- Forandringer I jordbruket.
- De første maskinene.
- Dampmaskinen.
- Transport.
- Gruver ga kull og metall.
- Hvorfor kom den industrielle revolusjon først I storbritannia?
- Arbeidsforhold og leveforhold på 1800-tallet.
- Den industrielle revolusjon var en veldig viktig forandring.

Utdrag
HVORFOR KOM DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON FØRST I STORBRITANNIA?

Det er mange årsaker til dette:
• Storbritannia hadde viktige råvarer som kull, jern, ull

• Det var en del rike folk i Storbritannia som ønsker å bruke penger på fabrikker og maskiner

• Storbritannia hadde mye folk som kunne jobbe i de nye fabrikkene, f.eks. folk som mistet jobben sin i jordbruket

• naturen i Storbritannia gjorde at det var ganske lett å bygge bedre veier, kanaler og jernbaner

• mange handelsskip som kunne frakte råvarer og ferdigvarer

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå