Innledning
Industrielle revolusjonen er betegnelse for utviklingen fra håndverkere og muskelkraft til fabrikkproduksjon og maskinkraft, også startet dette i Storbritannia i slutten av 1700-tallet.

Årsaker til industrielle revolusjonen er befolkningsveksten som skapte behov for mer matproduksjon og etterspørsel etter billige klær.

Utdrag
Årsaker til industrielle revolusjonen er befolkningsveksten som skapte behov for mer matproduksjon og etterspørsel etter billige klær.

For å øke matproduksjonen og få billige klær måtte man modernisere av landbruket også tekstilproduksjonen.

England hadde tilgang til billig og stor produksjon av bomull fra India siden det var kolonisert av dem.

Dette fører til effektivisering av produksjon hvor hjemmeindustri blir viktig inntekt ressurs for familiene.

Tekstilproduksjonen var grunnen til det ble innført spinne og vevsmaskiner i industrielle revolusjonen.

De første fabrikkene var bygget ved siden av en elv fordi vevsmaskinene og de andre store maskiner funket ved hjelp av vannhjul.

Etter hvert kommer det i 1769 utvikling av dampmaskiner som tar over arbeidet til mange arbeidere og det fører til en lønnsom produksjon.

Dampmaskinen legger også grunnlaget i den industrielle revolusjonen fordi den kan drive produksjons maskiner.