Innholdsfortegnelse
Hva førte befolkningsøkningen til?
Kort om: Hvorfor det ble så kraftig befolkningsøkning
Befolkningsøkning førte til at flere kunne gå i arbeid
Fra selveiende bønder til selgere av egen arbeidskraft

Utdrag
Befolkningsøkningen under den industrielle revolusjonen førte til mange ting.

Folkeveksten økte som betydde at det ble flere arbeidsplasser, mer arbeidskraft til fabrikkene.

Det ble lettere for fabrikkeiere å få nye arbeidere siden det var mange som trengte arbeid.

Med befolkningsøkningen førte det også til lavere lønn og dårligere arbeidsforhold.

Mange begynte å flytte inn til storbyene isteden for å leve på landet, som førte til økt behov for nye boliger i byene.

---

På slutten av 1800-tallet økte befolkningen sterkere enn forbedringene i landbruket klare å holde følge.

Befolkningspresset fikk bøndene til å investere og tørre å prøve ut nye planer og teknikker. I denne perioden så forsvant flere småbruks.

De ble erstattet av storbruk som var eid av velstående godseiere.

Bønder som ikke fulgte utviklingene ble enten arbeidskraft, lønnende arbeidere i de voksende industriene rundt i byene eller så emigrerte de til de amerikanske statene i håp for å starte et nytt liv.

Store deler av den britiske befolkningen ble etterhvert en del av eiendomsløs arbeiderklasse, der de var avhengig av å finne arbeid hos andre folk.

Disse som gikk fra å være selveiende bønder til eiendomsløshet der de måtte selge sin egen arbeidskraft ble kalt proletariseringen av bondestanden. Det var mange som ikke likte denne utviklingen.