Den industrielle revolusjonen i Storbritannia og Tyskland | Opgave

Innledning
I denne oppgaven skal jeg ta for meg grunnen til hvorfor den industrielle revolusjonen oppstod i Storbritannia og Tyskland. Samtidig skal jeg se på forskjeller og likheter mellom disse to landene.

Den industrielle revolusjonen er en betegnelse på den store økonomiske, teknologiske og sosiale forandringen der muskelkraft ble erstattet med maskinkraft.

Utdrag
Det var mange som var villige til å investere penger for å bygge fabrikker. Naturen og jordbruket hadde også en stor betydning

de flate områdene i landet gjorde det mulig å bygge fabrikker og jernbaner, og det flotte jordbruket og åkrene i landet ga dem en god inntekt til å kunne kjøpe industrivarer.

Jordbruket ble modernisert og bøndene overlot arbeidet til de nye maskinene, som førte til at de kunne dekke etterspørselen i arbeidskraft i industrien.

Enclosure- bevegelsen i Storbritannia var også viktig for den industrielle revolusjonen i landet, det gikk ut på at godseierne jaget bøndene fra gårdene sine og de mistet jord. Godseierne begynte heller å investere i sauedrift.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå