Hvorfor oppsto den industrielle revolusjonen i England | Historie

Innledning
Den industrielle revolusjonen er navnet på den svært hurtige industrialiseringen som oppsto i England på midten av 1700-tallet, og forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med.

Utdrag
Et viktig politisk motiv er «The Glorious Revolution», en svært viktig revolusjon som skjedde i England i 1688.

Etter denne revolusjonen fikk britene en forholdsvis god ytringsfrihet som førte til mange nye ideer og fremskritt innenfor vitenskapen, ettersom at folk nå hadde fått en politisk og intellektuell frihet som de ikke hadde hatt tidligere.

Et økonomisk motiv, og en svært viktig årsak til industrialiseringen var den store tilgangen på billig jern.

Produksjonen av jern var svært begrenset på starten av 1700-tallet på grunn av liten tilgang på trekull, men i 1783 fant Henry Cort ut at man kunne bruke steinkull i stedet for trekull i jernproduksjonen, noe som var svært effektivt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå