Den industrielle revolusjon i Norge, og konsekvensen av den

Innledning
«Industriland, i-land, er en generell betegnelse på land i den rike, industrialiserte del av verden, hovedsakelig Europa, Nord-Amerika, Oseania og enkelte land i Asia» (Ravndal, 2020).

I denne oppgaven skal jeg ta for meg den industrielle revolusjon. Hvor jeg skal drøfte om positive og negative konsekvenser, som var med på å forandre Norge på 1800-tallet.

Den industrielle revolusjonen tok fart på 1700-tallet i England, som var en overgang fra jordbrukssamfunn til industri og urbanisering, håndverk og muskelkraft til fabrikkproduksjon og maskinkraft.

Utdrag
Fabrikkene ble større og større og etter hvert hadde en stor betydning for befolkningen i Norge. Dette ble derfor positivt for befolkningen, med større fabrikker, jo flere arbeidsplasser og arbeidere.

Ettersom at det var i storbyene fabrikken ofte ble plasser, var det her menneskene måtte jobbe. Dette betydde at det var mange mennesker som bodde på bygda, som måtte flytte inn til byene for å kunne jobbe.

Det var fler og fler mennesker som flyttet til byene ettersom at det var der jobbmulighet var. Med at flere mennesker fikk arbeide, tjente de penger og fikk lønn.

Dette gjorde at arbeiderne fikk mer penger som de brukte på mat, drikke og tekstiler. Lønnen for arbeidet var ikke høy, men gjorde det litt lettere.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå