Den russiske revolusjon | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Oppgaver om den russiske revolusjon
1. Hvorfor får vi i forsøk på revolusjon i 1905?

2. Sosialisme bygger i stor på tankene til Karl Marx. Hva er sammenhengen mellom Marx og den russiske revolusjon? (Se gjerne side 235 og 144)

3. Hva er årsakene til revolusjonen som starter 1917? Hva skiller de grunnleggende fra de mer utløsende årsakene?

4. Hva forstår du/dere med benevnelsen «mensjevik» og «bolsjevik»? Pek på politiske forskjeller.
- Bolsjevik:
- Mensjevik:

5. Kildeoppgave:
- Lenin om Stalin og Trotskij, 1923 og 1924

Oppgaver til kildene over:
A. Hvilket syn har Lenin på Stalin og Trotskij?
- Syn på Stalin:
- Syn på Trotskji:

B. Hva forteller tekstene om forholdene i partiet?

C. Lenin fryktet splittelse i partiet. Vis hvordan han fikk rett. (Les «Hvilken vei?, s. 235 i Tidslinjer 2)

6. Sammenligne den franske og den russiske revolusjonen.

Utdrag
Den mislykkede krigen mot Japan, førte til et større press på samfunnet enn før. I januar 1905 marsjerte 200 000 mennesker mot tsarens palass, i håp om at tsaren skulle gjøre noe med de høye matvareprisene etter krigen.

Da tsarens soldater stod imot og drepte 130 mennesker i folkemassen, utløste dette streiker og opprør, hvor borgerne ønsket demokrati og valg til en nasjonalforsamling.

---

Marx tenkte kampen blant samfunnsklasser drev historien fremover. Samfunnet bestod av de øverste som eide produksjonsmidlene og de nederste i samfunnet var arbeidere.

Marx sine sosialistiske tanker baserte seg på at en revolusjon kun kunne oppstå i et industrisamfunn, og ikke i et bondesamfunn.

Den velutviklede industriarbeiderklassen hadde muligheten til å skape det nye sosialistiske samfunnet.

Marx mente at politisk utvikling skjer ikke gjennom gradvis forandring, men gjennom revolusjoner.

Klassekampen går ut på at arbeiderne blir utnyttet av den øverste klassen som tar fortjenesten av det arbeiderne skaper, og betaler lite lønn tilbake. Dette førte til revolusjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå