Etter den franske revolusjon | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Etter Den franske revolusjon
1. Finn ut av hvordan Napoleon kommer til makten i Frankrike

2. Hva kjennetegner Napoleon og hans regime? Code Napoléon, erobringer og kontinentalsystem.

3. Hva forstår du med begrepet «imperial overstretch»? Hvordan karakteriserer dette Napoleons erobringer. Ser du også noen lange linjer frem til konfliktene i det forrige århundre?

4. Napoleon er ikke et styringsdokument, som f. eks de normative kildene Uavhengighetserklæringen eller Menneskerettighetene, men et menneske med intensjon og handling – hvordan behandler historikerne betydningsfulle personer? De kan jo ikke karakteriseres bare som politiske, økonomiske og sosiale årsaker?

«Metternich systemet» (s. 46-50) – «Maktbalanse innad og mellom Europas stater»
1. Hva var Wienerkongressen 1814-1815?

2. Hva kjennetegner reaksjonære krefter? Er det å være reaksjonær det samme som å være konservativ?

3. Forklar hvordan den politiske liberalismen (Locke, Voltaire) og nasjonalismen (J. G. Herder) truet og endret Metternichsystemet? (s. 49-50)

4. Forsøk avslutningsvis å definere hva revolusjonene i 1830 og 1848 handlet om og hvordan de tematisk henger sammen med den opprinnelige revolusjonen i 1789 (s. 51-53).

Utdrag
I 1799 hjalp flere offiserer han, og de begår et statskupp i 1799. Napoleon tar makten ved å krone seg selv som keiser. Direktoratet blir oppløst, og en ny styreform ble opprettet:

Konsulatet. Napoleon hadde tittelen som førstekonsul, men han klarte å avskaffe begge sine to medkonsuler = all makt ble samlet hos han = nytt arvelig monarki i Frankrike.

---

Napoleon ble fort populær blant borgerne, fordi han virket samlende på den franske nasjonen. Det var ikke aktuelt å gjeninnføre stender og privileger slik det var før, så borgerskapet støttet ham.

Noe av det han gjorde som var mest vellykket var hans forhandlinger mer kirken. Den franske befolkningen så på han som en krigshelt, etter å ha vunnet en rekke militære seire med sin gode militære strategi.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå