Den amerikanske og franske revolusjon | Oppgave

Innledning
Revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende og foregår over en kort tidsperiode. Begrepet er ofte brukt i sammenheng med dyptgripende politiske, sosiale og økonomiske forandringer.

I denne oppgaven har jeg tatt for meg den amerikanske revolusjonen og den franske revolusjonen. To revolusjoner med stor betydning for historien. Jeg har satt revolusjonen opp mot hverandre og funnet likheter og forskjeller.

Utdrag
Den franske revolusjonen var en epoke i Frankrike som varte i 10 år fra 1789 til 1799. Folket opprørte og styrtet monarkiet og tok kontroll over regjeringen.

Revolusjonen begynte 14. juli 1789 da fengselet Bastille ble stormet. Den tok slutt i 1799 da Napoleon Bonaparte (1769-1821) styrtet regjeringen og etablerte det franske konsulatet, med han selv som leder.

Den franske regjeringen var i konstant uro gjennom hele revolusjonen. Ved begynnelsen av revolusjonen etablerte representanter fra tredjestanden (de «vanlige», førstestanden inkluderte presteskapet og andrestanden inkluderte de adelige )

nasjonalforsamlingen der de krevde at kong Ludvig 16 skulle gi dem visse rettigheter og de tok snart kontroll over landet. Nasjonalforsamlingen ble etter hvert av tvang oppløst og måtte skrive til nyvalg til nasjonalkonventet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå